О Herdelezi sar Biđjuko -Prazniko e Romengoro ..

2053

Harne prezentirinaja tumenge  thar lendo linko e biđjukoske Herdelezi savo sine dočivdo ko fb statusi, bašh o nišankeripe e biđjukoske Herdelezi. o Vkeripe preperela telal o pikhe e avtoreske savo hraminga o teluno hramobe, drabaren khi Makedonikani čhib …

Читањето писма на интернет (Ромите Network), почувствував потреба да ја напишам оваа статија да се запознаам и да ги елиминираат сомневање во врска со прославата Hederleza, кој се меша со Свети Ѓорѓи (Св. Ѓорѓе). Името и празниците Herdelez е постара од славата и изгледот на Св. Јован Крстител. Ѓорѓа. Но, да се спореди со денови и слават во ист ден, но Ромите се познати да се прифати роб и обичаите на најголем дел од луѓето, па тие го прифати името Djurdjevdan, но се уште се зачува името Herdelezi.

Herdelezi слави и Турците на наша територија, пишува за Тихомир Ѓорѓевиќ во неговите книги: “народните обичаи”. Во последно време, меѓу ромските муслимани, се јавува таква голема лојалност, тие се откажуваат од својата националност и се обврзуваат на верска припадност. Тие забораваат дека една нација е најважната националност и не се менува од раѓање до крајот на животот, додека религијата може да се менува секој ден. Постојат примери за појава на повеќе религии во една нација и дека ова не е ништо, но една нација ја зачувува својата националност, зачувувајќи, пред сè, народна традиција која се менува со текот на времето, но го збогатува националниот идентитет.

Албанците го слават овој празник под името ШИНДЖЕРЏ. Тие веројатно ги оставиле од претходната католичка религија, но денес тие го прославуваат. Со години, албанскиот народ од муслиманската вероисповед во Прешево го извршува истиот ритуал како што Ромите одат на пролет, наречен “Кркаковиќ”, или како што го нарекуваат “Круни Кек”. На денот на Herdeljez (Shindjerdja), тие се должни да дадат некој вид на пита наречена “мува”.

Со зачувување на националната традиција, ќе го зачуваме нашиот национален идентитет. Албанците, пред сé, ја имаат својата националност на прво место. Па велат: “FEJA Е SHIPTARVE Eshtu SHIPTARIJA.”, Превод значи: “религија Албанци Albanianism”

Имено, Хедерез е старото име на Словените. Од времето на пророкот. Хизира (Ел Хадер) и Hz. Илјас-Ели (Ележ). И тоа е од времето на Hz. Муса (Мојсеј), кој живеел околу 13 века пред Hz. Иса (Исус). Премин помеѓу Hz. Можете да го прочитате Хизира (Ел-Хадер) во Кур’анот, сигурно Ел Кахф (66-82).

Имено, Hz. Хизир и Hz. Илјас се среќавал еднаш годишно, на 6 мај, кога почна да пролет или како почеток на годината, бидејќи тогаш националните сметки беа познати само за годината и зимата. Затоа Ромите знаат само две сезони, Лето (нула) и зима (Евреин), додека паднатите години се позајмени за да имаат. Оваа традиција за пресметување на годишните времиња сè уште е присутна кај старите Турци, на пример, во старото турско племиња Гагаузи, кои сега живеат во Молдавија и во други месопотамија, каде што живеат старите турски племиња. Интересно е дека месец мај во Гагауз исто така се вика месец Хедерез. И ако овие племиња примиле христијанство, тие најчесто ги користат истите ритуали како муслиманските племиња. Ние пишувавме за старите турски племиња и докажавме дека Ромите беа присутни и учествуваа во војни заедно. Сето ова се совпаѓа со нашето истражување, оваа слава на Хедерлез е заедничка.

Имено, од имињата Хизир и Илијас станува Хедерез (Хадер + Ележ), бидејќи Хизир на арапски значи H (a) eder и тоа значи зелено. Исто така, тој беше наречен зелен човек, бидејќи таму каде што седеше и дали беше сува, тревата се зголеми. Ако прочитате нешто повеќе за овие гласници, тогаш вашата слика ќе биде појасна.

На двајца пратеници се состанаа на 6 мај и избричена еден на друг и молете се se.Jer на 6 Маја почнува лето и до ден денес Го прифаќам молитвите на srane великиот Бог, како да бидат благодарни што преку зима и за добро, и една година без болест. Затоа е потребно вода и плива да се чисти и среќни во годината, додека тревата и вошот се зелени. Под името Хедерез, сите муслимани го користат името Св. Ѓорѓе што ќе го напишеме подоцна. Се верува дека Hz. Помошник помага на Земјата до Hz. Илија во водата, бидејќи овие двајца пророци го добија вечниот живот на водството на животот – пиеја и нивната молитва беше прифатена. Тоа не е редок случај кога Hz.Hizir се појавува на лето и им помага на оние кои се искрени и искрени. Тој секогаш се појавува како сиромашен и старец и ги учи луѓето вистинскиот пат и ја отвора својата среќа. Се вели дека тоа доаѓа кога тоа е најтешко и помага. Затоа, во Турција, итна служба добива име ХИЗИР, бидејќи итно помага. Во желбата да се појавиме и да ни помогнеме со помош на Бога, се свртуваме кон објаснување на Св. Џорџ. Св. Ѓорѓе е роден во Турција (Кападокија) и како големиот христијански не сакаше гонење на христијаните, и така тој беше мачен и најпосле убиен (Osec главата) 23 април 303 god.ne разбира со додавање на 13 дена Даби претвори Juleanski календар на Грегоријанскиот календар, тогаш ова Денот доаѓа на 6-ти мај. Познато е дека Св. Ѓорѓе 494. бог. номиниран за светителите на папата Галезиус, оттогаш се слави и се смета за заштитник на држави и градови (во Европа), на професии и организации … Ова е краток увид во Св. Ѓорѓа да ја види разликата помеѓу Хедерлез и Ѓурѓованин. Како што видовме, Hederlez се слави за најмалку 17 века пред Ѓурѓовден и секоја церемонија на вода, трева, пливање, лисја, овци колење, оган, музика, борење, радост, молитвата е стара традиција и да се разликуваат.     Ви благодариме за информации на г-дин Салко, кој е повеќе запознаен од мене во однос на религијата. Меѓутоа, сите ромски обичаи и традиции треба да се сочуваат, бидејќи ќе се зачуваме себеси и нашето сопствено име – ROM. Не се срамам од твоите обичаи и традиции и ги почитува сите други народи.

Lendo tharo Ibrahim Osmani-Roma Press