Покана и Ивестување, нема промена на локација за одбележување на 8-ми Април Локација: Плоштад Општина Шуто Оризари

2918

Почитувани.

Ве известуваме дека, Културно-Уметничката Манифестација по повод на 8ми Април која е организирана под  покровителство на Општина Шуто Оризари, ќе се одржи на 07.04.2019 година Недела( на плоштадот во Шуто Оризари. Сите сте поканети на наше и ваше заедничко одбележување на големиот празник на Ромите 8- ми Април.

 

Sajdimale.

Havlaraja tumenge thaj ko jekh Akharaja tumen ko barabutno nišankeripe o 8-to April Internacionalno dive e Romengoro ki Makedonija bi iranibaja i lokacija, ačhovela i sasti manifestacija te ikergovel ko puterdo ko Ploštadi e Komunakoro Šuto Orizari.

Savore sijen akharde khi šukar muzikaki kulturaki manifestacija, specijlalna misafirija Đambo Agušev  thja Fantazy bend-Bugarija thaj sa amare penđarutne  muzikake ćerenja.

Hazri kerg : Roma Press