Deputati Samka Ibraimovski thaj Šerutno e komunako Š.O- Kurto Duduš misafirija ko Batinci

1150

Erati o Deputati Samka Ibraimovski thaj o Šerutno e Komunakoro Šuto Orizari sine ki vizita e Romane atareske Batinci taneste s ave đjivdinena vi Romane dizutne.

Ola paš paše bešle olensar te šunen vi olengere problemija thaj sar šaj akale Romenge te arakelpes  solucija ko lačharibe olengoro đjivdipe ko akala thana.

O avibe olengoro sine dođardo thar numero Romengoro saveja sikavge baro hošipe e Roma thar akava than, numa bičavge thaj olenge mesaž te na bistren olen thaj te na oven e asavke vizite kerde salde ko Alosaribe.

Denduno olenge lav thar so duj politikane pretstavnikoja harne vakteske pal Alosaribe ka ovelen thaj aver dikhipe, doleja so ka kherelpes  šajdimos te arakelpes disave prioritetnikane problemenge solucija e aktulenikane rađjaja.

Hazri kerga: Neđmedin A-Roma Press.