I Maškarutni siklana Šaip Jusuf ikerga o majšukar edukacijako randevu 2019 berš

829

I maškarutni Siklana Šaip Jusuf lela than ko akale beršeskoro edukacijako randevu MASSUM. Save pursakoja ikerge o jekta thana e siklevutne thar akaja siklana isi tumen hramome, bičhalindor info đji ki redakcija thar Roma Press.

На овогодинешното Образовно Рандеву МАССУМ 2019 година нашето училиште ги освои следните награди:

1. Најдобар штанд на училиште – ПРВО МЕСТО Група на ученици и ментори.

2. Најдобра поетска творба – ВТОРО МЕСТО Ученик:Наталиа Сали како победник доби 50% стипендија за додипломски студии на ФОН Универзитет за упис на било кој од факултетите. Ментор: бранка Јакимовска.

3. Награда за најдобар маркетинг план.

Ученици: Сали Курта, Сејнур Сефер, Тони Сали. Ментори: Наташа Н., Доан С., Аница А. и Сашо Г.

Hazri Kerga:Neđmedin A.