Sansaralo protesti thar sindikati bašh jekto Maj -rodena pobare plate thaj pošukar šartija

894

Стартуваа од различни локации во градот но завршија на исто место, пред Владата. Синдикатите со мирен протстен марш по улиците на Скопје го одбележаа денот на трудот.  Едните под мотото  не може да се одлучува за нас без нас, со црвени маички и знамиња  тргнаа  од пред зградата на ССМ, другите од пред македонската  телевизија. Но иако нивната рута била различна, целта е иста, да се изборат за поголеми работнички права. Членовите на сојузот на сидникатите  своите барања ги доставија и во владата. Поголеми плати , минимална од најмалку  13 800  денари, регулирање на прегувремената работа, стоп за договорите на определно, право на рагрес за сите работници се само дел од нив. Ветувањата за зголемување на платите и во 2019 година за дополнителни пет отсто за СОНК се добродојдени, но процентот е апсолутно неприфатлив, односно низок.

Startijnga thar  hemime lokacie  thari i diz numa  agorkerge ko jekh barabutno than, anglal i Rađji thar Republika Utarali Makedonija. Sindikatija sansarale protesteja  avdive marširinge  ko droma thar Skopje mangipnaja te nišankeren o dive e bukarnibasko.

jek khupa telal o moto-Našti tumen te anen paluno lafi bi amengoro, lole šehensar thaj bajrakija tavdinge phiribnaja đji ki rađji ko Skopje, aso i panda jek kupa von tavdinge e phiribnaja thar i Makedonikani televizija.

Olengoro phiribe na sine jekh, numa o gndo sasa jekh so duje kupengoro thaj, o paluno than resardo so duje kupengo sas paluno angli i Rađji Makedonijaki. Đene thar sojuzi e sindikatengoro, pumare  rodipna sas dendune đji ki Rađji Makedonijaki. Pobare čhoneskkro pukinibe maj hari  13.800 den, reguliribe  e upreder vakteskoro buti keripe, činavibe e phanle laforija, hakajipe bašh regresi baši sa e bukarne, akala sine salde kotora thar olengere sa e rodipna save sas dendune đji ki Rađji.

Dejbe lafi thar bajrovibe e ćhoneskere pukiniba thar 2019 berš odova thano šukar avibe thaj 5 otsto tharo o SONK odolada thane šukar avime, numa o procenti  maj pallal nikana nane te ovel ikerdo, thaj odova si but teleder. SONK nekobor fori rodinga te anelpes  paluno lafi bašh o procenti e pukinibaske e ćhoneskkro buthi kjeripe ko nacionalnikano nivelo, vakerelapes ko Jektomajeskoro sansaralo protesti.

 

Hazri kerga:Roma Press