Andi si decizija baši kedipe taro Nacionlanikano konsili e Romengo

953

Министерот за државна администрација и локална самоуправа Бранко Ружиќ, врз основа на Законот за националните совети на националните малцинства, ја донесе Одлуката за свикување на конститутивната седница на Националниот совет на ромското национално малцинство. Конститутивната седница беше свикана во понеделник, 26 ноември 2018 година. во Панчево, а ќе се одржи во Собранието на Град Панчево, со почеток во 12 часот. Министерството достави писмена покана до конститутивната седница за сите кандидати на кои Републичката изборна комисија го назначи мандатот.

Ministeri  baši raštrakiri administracija  thaj lokalnikano  buti keripe Branko Ružik, upral ikerkeripe  ki fundav taro Kanoni  nacionalnikane  konsileske  taro tikne jekina, anga o Paluno lafi  baši akarin  tari konsultativnikani bešin  baši jekto di 26 noemvro, ko Pančevo thaj odova ka ikergovel  ko Kedipe e dizjake ko Pančevo taro 12 ari.

E Konsultativnikane buti keribnaja  ka keren buti  taro bukarno presidentiba, ja palem o hem purano đjeno taro konsili, aso ole ka denle arka duj poterne đjene, ko diveskkro niče  ka oven ande o mandatija taro Presidenti thaj Izvrčnikano odbori  taro Nacinalnikano konsili  e Romengoro.

Salde te da tumen informacija  baši alusaribe nacionalnikane tikne kedina ikerdo sas ko 04 noemvri 2018 berš, kana panđ nacionalnikane  lila taro Roma sas mukle,  koj ka astarel olendar pobuter hangija  baši lačharibe o bedeni taro Nacionalnikano konsili e Romengoro. Tadani apsolutno o jekto than ikerga  e alusaribaskoro lil 1  anavkerdo ,, Sa si Evropikano  Romano medreti’’  ikerga 32 thana.

Lendo linko http://rominfomedia.rs