10.000 milja vashramome thane dende thar Roma bašh inicijativa AVAJA

1534

Претставниците на граѓанската иницијатива „АВАЈА“, која ги аритикулира барањата на ромската заедница, организира ПОЈАДОК СО НОВИНАРИ на кој ќе извести за резултатите од собирањето 10.000 потписи и за следните активности. „АВАЈА“ делува во насока на охрабрување на гласачите Роми да учествуваат на претстојните претседателски избори и да го искористат своето право наглас со што ќе придонесат кон подигнување на политичката култура на ромската заедница и демократските процеси во Република Северна Македонија, во рамки на кампањата „Ние Гласаме,Ние Одлучуваме”.Досега, граѓанската иницијатива артикулираше три барања напишани во Манифест на АВАЈА, како што се зголемување на правичната застапеност во јавната администрација, зголемување на капиталните инвестиции во ромските населби и двојна буџетска алокација за решавање на проблемите на Ромите до 2020 година. Овој Манифест веќе е презентиран пред премиерот на Република Северна Македонија, Зоран Заев, пред политичките субјекти, пред дипломатскиот кор и пред ромската заедница.

Prestavnikoja  thar dizutnengiri  incijativa  AVAJA  savi  artikulirinena  e rodipna  thar Romani kedin, avdive aorganiziringe  hajbne e đurnalistensar  savensar denge amen    thar rezultatoja thar kedime 10. milja vas hramome, sar thaj e avutne aktivitetija.

AVAJA kherela buti ki rig bašh dejbbe takati e hangunenge Roma te len thaj ko avutne  Presidentska alosariba  sar thaj te ikeren piro hajalipe  bašh poro hango, odoleja ka ajnaren vazdipe e  politikaki kultura maškar i Romani khedin  sar thaj demokratikane procesija  ki Republika Utarali Makedonija.

dikhen foto mesažoja

Dikhen  video

Hazri kerga:Neđmedin A. Erđan M.-Roma Press