,,AVAJA” Promocija thaj Incijativa dizutnengi bašh promoviribe o interesija đihanengoro- Video

908

Граѓанската иницијатива АВАЈА, која ги артикулира и промовира интересите на граѓаните Роми во Република Северна Македонија.
Денес одржаа Прес Конференција ќе се одржи во просториите на Здружението на граѓани „Ромаверзитас“. На ПРЕС конференцијата говореа: Елвис Шаќири, граѓански активист Акиф Кариман, граѓански активист.


Иницијативата АВАЈА има цел да поврзе 10.000 граѓани Роми од 14 градови во Македонија со цел да го обединат гласот за интересите на заедницата.Оваа иницијатива на претстојните претседателски избори има цел да ги поттикне гласачите Роми да учествуваат на изборите и да бидат дел од одлучувачите. Со учеството на изборите Ромите имаат можност да ги пренесат своите колективни интереси кои ќе бидат дел од барањата до кандидатите за претседатели на државата.

,,Avaja“ Avdive ikerge  Press Konferencija  bašh promoviribe o interesija e đihanengere  save artikuliringe sar ka kheren buti ko sa e thana savende đjivdinena Roma, Mangindor sar đihanegiri incijativa te resaren ko popaše e Romensar thaj te šunen olengere rodipna.

 

Numa  akaja incijativa si maj but te vazden o gogaveripe kotar e Politikane liderija  anglal te roden i pakiv thaj o hangho te šunen o rodipna e Romengere thaj sakone taneste  savende ola đjivdinena te oven olensar ko pašipa.

 

Dikhen ko teluno linko video..