Avdive (panšto di) i Đuma ka tavdel taro 12:00 ari

1026

Informacija  baši sa e pakavutne save pakhana ko Islamsko pakavibe, o web tv portali Romapress mangaja te informirina  sa e manušen, baš o naklo kurko iranipe e saateskkro jek ari po palal, ko than so kldinelapes sas taro 13.00 o ari avdive panšto di i Đuma Namaz ka kldinelpes taro 12:00 o ari.

Akaja informacija tani taro info karakteri baši sa o manuša tari Makedonija dis Skopje thaj buvle  te kerenpes hazri e namazeske anglal o 12:00 ari, lokhi thaj bahtali Đuma namaz sa e Muslimanenge ko Sumnal.

Romapress..