Bari Kulturaki Manifestacija telal organizacija ,,Kham Sijan’’-Skopje

2083

Во соработка со Ромскиот веб портал Рома пресс, најавува за утрешниот ден 11.10.2018 богата културна манифестација насловена: ,,Богатството на јазикот и Културата на Ромите,, која ке се оддржи  во Средно училиште на град Скопје „Шаип Јусуф“ – Шуто Оризари  со почеток од 19:00 час.

Невладината организација ,,Кхам Сијан,  во реализираните  проектни активности Ромите активно ги вклучува и запознава со општата богата и културна како и јазична вредност,  со поддигане на свестта за изучуване на Ромскиот јазик  како и културните вредности на Ромскиот народ во Република Македонија.

Birađjakkri  organizacija bačh buvlaripe taro sasoitno buti kheripe ,,Kham Sijan,,ko buti keripe  e jekutne Romane portaleja ,,Roma press” havlarena baši o dive 11.10.2018 bari barvali kulturaki manifestacija anavkerdi ,, Barvalipe e čibjako thaj kulturako e Romengo,, savi ka ikergovel ki Maškarutni siklana  tari dis Skopje  Šaip Jusuf -Šuto Orizari  taro 19:00 o ari.

Birađjakiri organizacija ,, Kham Sijan” ko saste realizirime aktivitetija panle  e kulturaja akana kerela buti ko vazdipe thaj sajdipe i Romani chib thaj Kultura, mangindor  e Roma thaj naroma te penđargoven e barvale čibjaja thaj kulturaja e Romengi ki  Republika Makedonija.

E saste aktiviteteske ka ovel tumen šajdipe prekal o ,,Roma Press” te diken,, live stream” saste programako.

Ki agenda bukaki valani te realizirinelpes Teatarsko performansi,  Rakh baši o hramime Romane gilja, thaj ka ikerenpes trin maj šukar hramime portretija taro sikle Šaip Jusuf save kerge trin dive buti baši o jekto, dujto thaj trinto than pursakimi (nagradimi).