Baro tatjalo vakti ani Makedonija resarela đji 40 digroja

914

Ова се температурите од рано наутро во Македонија. Низ градовите е пекол уште од осум часот. Tериторијата на Северна Македонија неделава е зафатена од топлотен бран со температури од жолта (алертна) фаза. Според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи, денеска и утре максималните температури на повеќе места ќе надминат и 35 степени. Се очекува температурите утре да достигнат 40 степени. УВ индексот ќе биде 9.

Akala thane e tatijale vaktija ani Makedonija, aso ani sasti Makedonija ko sa e dizja o tatipe legarela ko javinake arija upreder 40 digroja.

E thana thaj dizja ani Utarali Makedonija akava kurko astardi thani bare tatijale vakteja thaj anavkerelapes sar alertno faya.  Sar so vakerena e informacie  thar javinako arija  kothar i Uprava  bašh hidrometereologikano buthi kheripe, avdive thaj  tasja đjakerelapes e tatipaskere vaktija  te resaren ko naj baro učipe, thaj odova ka legarenpes thar 35 đji ko 40 digroja.

Ko jekh  o mesažo thano javinake  te agorkerenpes  e kinobikinibaske bukja, bi valanutne te na iklovelpes ko kham, maj but e manuša save thane ileskere ja bedineskere nasvalipnaja.

E manušenge save thane valanutne te ikloven te urjaven šehija save na kherena tatipe thaj  na ikherena o tatipe ki pumende, thaj ko jekh te arakhen poro šero thar direktno khameskoro kuvibe.

Hazri kerga: Roma Press