Bugarijako ministeri bašh arakibe Krasimir K. Vakerela: Isi valanibe thar zorali raštrali politika arakibaske solucija e Romensar ani Bugarija

842

За да се реши проблемот со Ромите, потребна е цврста државна политика, рече заменикот на премиерот и министер за одбрана Красимир Караканов во интервјуто за Радио Фокус, во врска со тензиите во Габрово последните неколку дена. Според него, има бес во општеството, бидејќи домашните злосторства кои вклучуваат членови на маргинализирани заедници се секојдневен живот на различни места во Бугарија. Овој проблем, кој се занемарува 30 години, не може да се реши само со полицијата. Полицијата интервенира кога постои криминал, но тие не можат да бидат насекаде. Во Советот на министри, јас го претставив концептот за решавање на проблемите со Ромите, рече министерот Каракачанов.

Te šhaj te arakelpes solucija  e nahalovibaske maškar e Roma, valani zorali  raštrakiri politika,  vakerga o telal Ministeri thar Bugarijaki rađji ko intervju bašh Radio Fokus telal lafi keriba e problemoske  thaj tenzije save isi ki dis Gabrovo ko palune divesa.

Sar s vakerela, isi na halovipe thar sasto sasoitnipe, soske sa e kerutne bilačina  save kerenalen đjene thar marginiliyirimi khedin  ko sako divesko đjivdipe  ko na jekhajekh tahana andi Bugarija.

Ministeri Karakačanov vakerga akala dajatve  shaj ka oaven đjikaske kompleksna, Numa akava problemi na arakelapes oleske solucija pobuter tharo 30 berša, thaj našti arakelapes oleske  salde solucijaja thar Policija. Policija kerela intervencija kana isi kriminali, numa thaj ola našti resarena ko sa e thana.

Ko konsili thar ministerija, me vakergum savoj moro koncepti arakibaske solucija e Romensar  vakerga o Krakačanov. Sar so vakerela ponodorig  i edukacija valani te ovel o jekto piro  ko Roma soske e asavkendar thar na educirime tavdena  e problemija, ola nađjanena te hramonen thaj te drabaren, olen nane olen mangin bašh  buti te kheren thaj mangin bašh integracija, olen salde isi  tendencija thar  bari agresija.

Isi 400.000 bukarne thana savende ola na mangena te keren buti, olengoro buthi kjeripe dela olen i kancelarija bašh bukarnipe numa , ola na mangena te keren buti mangena sasto đjivdipe te ačoven telal socijlanikani arka, hovavne sertifikatoja  bašh naštibe  buti keribna thaj čhavorikano lejbe dumo, vakerela o ministeri Karakačanov,  me gndinava valani te anelpes  solucija,  kana ola nane te mangen te keren buti sigo te čhinavelpes olendar  o socijalnikano lovengo dumo.

Hazri kerga:Roma Press