d-r. Berat thaj oleskere pašutne havlarga ulavibe stipendija thar 12.000 den.

1037

Ko iklovibe  ko anglalipe e Biđjukoske 8’to april Internacionalno Lumijako dive e Romengoro, d-r. Berat thaj oleskere paše  ulavena jekhe dejbaskiri lovengoro dumo  bašhi Studenti ja palem Studentka ko ikeripe thar 12.000 milja denarija.

Во пресрет  на Мегународниот ден на Ромите ,,Здружение  за едукација и советување д-р. Берат  и пријателите”доделуваат  еднократна  парична помош  во износ од 12.000 денари  за студент/ка – а кои постигнаа  солидни резултати  исто така потекнуваат од социјлани ранливи категории и тоа:

-семејство кое е корисник  на социјална помош

-студент/ка кои имаат загубени еден од родителите

-студент/ка  чии родители се лица со посебни потреби.

Името на добитникот ке биде објавен на 08. Април 2019 година (понеделник) транспарентно пред пошироката јавност.

Информцијата е превземана од статусот на  д-р Берат Бајрам

Hazri kerga: Roma Press