E Roma ki Makedonija izveštaj (vahtavi)

1213

Пописот планиран за 2011 година е откажан и само официјалните податоци се достапни од пописот од 2002 година 53.879 луѓе се изјасниле како Роми и друго 3.843 како Египќани. Поради неколку причини, вистинскиот број на Роми во Македонија е тешко да се одреди.  Антигипсизам и кумулативна и систематска дискриминација претставуваат коренски причини додека симптомите на Ромите ситуацијата вклучува високи стапки на невработеност, ниско образование. Преамбулата на Уставот на Република Македонија, експлицитно ги препознава Ромите како етничка заедница заедно со Албанците, Турците, Власите, Србите и Србите, Бошњаци, но не и Египќаните.

Pali o havlardo popisi savo na sas realizirime ko 2011 berš, thaj pali leste i ponodrig ačovena e purane podatokoja  taro popisi so sas ikerdo ko 2002 berš, thaj ko adava popis savo sas realizirime  53.879 vakergepes  sar Roma, aso o 3.843 vakergepes sar Egipkanija.

Baši bi đjande informacie našti vakerelapes  o čačuno numero taro đihani Roma ki Makedonija, thaj odoleske bare pharipnaja thaj resarelapes đji ki paluni thaj čačuni informacija vakerena jek taro bahtavija save  tane kerde baši e Roma ki Makedonija.

Ponodorig vakerelapes kaj isi jek numero save tane iklime tari Makedonija, rodipnaja azili  ko Evropake puvja, ja palem kerena buti  ko avera puvja.

Sar so vakerena o podatokoja taro Konsili baši procenka tari Evropa, šaj te oven  bešle ki Makedonija  upreder  260.000 Roma,  aso šaj  te ovel thaj potikoro o numero.

Anticivilizam, kumulativna diskriminacija thaj anglaladelatiba legarenapes thaj i ponodorig  e Romenge ki Makedonija, sar thaj ko sa e avera raštre ki Evropa.

Antigipsizam thaj kumulativno  hem sistemsko diskriminacija diklarelapes  sar  baro šajdipa upral olengere ikeripnaste,  panda upral lende ačovena o na bukarnipe, tikni edukacija thaj aver.

Ki preambula ko ustavi e Republika Makedonijake  ekspicitno penđarkerelapes e Roma sar etnikani kedin  barabar e Albancoja, Khoraja, Vlasija,  Srbije thaj Bošnakija, numa ko ustavi nane e Egipkanija.

Šerutno strategikano dokumenti  baši o Rom ki Makedonija, i Strategija baši integracija savi, astarela  i edukacija, bukarnipa, kerutnipe thaj sastipe.

Avera valanutne kanonija  so si ande baši đajbe po anglal e kedina soj tane pohari taro 20 procentija, kanoni baši lokalnikane kedina, kanoni mujal arakibe tari diskriminacija thaj avera.

Lendo linko https://crd.org/wp-content/uploads/2018/03/The-Wall-of-Anti-Gypsyism-Roma-in-Macedonia.pdf