Edukacija ko Brčko-Thar 111 siklevutne salde duj maškarutne siklovibnaja

693

Според податоците на Здружението на Ромите делумно, во училиште 2018/2019. Во округот Брчко, средните и основните училишта учествуваа вкупно 111 ученици од ромска националност, од кои само двајца средношколци. Од истото здружение дознавме дека ромските деца не се во градинки. Амел Аљиќ, еден од двајцата средношколци, му рече на Удар дека неговата најголема желба е да влезе и успешно да го заврши факултетот. Амел очекува дека ситуацијата со Ромите во Брчко, како и во целиот свет, ќе се смени еден ден и верува дека ова може да го сторат само образовани Роми и Римјани. Дајана, исто така, е активист во Здружението на Ромите во секцијата и зборувајќи како активистка, таа ни кажа дека таа прави многу за промена на свеста на Ромите во образованието.

Sar so vakerena thar Birađjakiri organizacija e Romengiri, ki siklovni  bašh 2018-2019 berš ko Brčko,  e maškarutne thaj fundavne siklovne  lena than 111 sikle thar Romani khedin , savendar salde  duj đjana ko maškarutno siklovibe (sredno).

Thar i jekhajek organizacija resarelpaes ko informacija, bašh e Romane čhave so na mukhenapes vi k anglal siklovne (gradinke).

Amel Alik, jekh thar  duj Romane čhave save thane hramome ko maškarutno siklovipe, vakerga bašhi o portali Udar  oleskiri bari mangin  te agorkerel i maškarutni siklovni thaj te hraminelpes ko fakulteti.

Amel gndinela  bašh akava resaripe e Romensar na salde ko Brčko numa hem ko sasto Sumnal ka iranelpes, nane te ačovel sar đji akana odoleja so e Roma ka mangen te agorkeren učhe edukacijakere škole.

Salde  e asavke  misalensar (primerija) sar me thaj avera, ka da pozitivnikano diklo upral amari terni Romani generacija  bašh pobuter mangin edukacijake,  sostar i edukacija thano baro takati, sostar vi e Roma šhaj te oven misal  e avereda manušenge, vakerga i Dajana.

Hazri kerga: Roma Press lendo thar Udar