EU-Pursakoja kho Brisel bašh Romani Integracija

1274

Europakiri  komisija   kho Brisel  ulavga pursakoja  bašhi e Romano Integracija  ko purab Balkani thaj Khoranipe, thaj ki akaja čipota  ulavge  efta pursakoja  thaj save gjele ko vasta taro Raštre- Makedonija,Albanija, Kosovo,Bosna thaj  Hercegovina, Srbija, Montenegro thaj Khoranipe.

Thari Makedonija  aplikacie sine bičhalde upreder 25, numa  Evropaki komisija anga paluno lafi i pursak bašhi Utarali Makedonija te resarel ko vasta  thar Nesime Salioska sar jekto pursakojmi , aso i Salija  Bekir  ikerela o dujtono than  sar pretstavnikoja taro Romane đuvla andi Makedonija.

Sar info  te da tumen e, jekta pursakja legarena lovenge ikeripnaja taro 7.500 eurija aso o dujto than taro Raštre e pretstavnikoja legarela 4.500 eurija

Akale beršeske e Makedonijake pretvanikoja taro ,,UNKNOWN HEROES“  ikerena e pursakoja Nesime Salioska thaj Salija Bekir.

Hazri kerga Neđmedin A.-Roma Press