Humanitarno akcija taro ,,Studio Elite”

1312

O valanibe  taro šukar buka thaj Humanitarna akcije nikana  nane but ki komuna Šuto Orizari.

Numa baš odoleske  savore  save isilen šajdipa ko akala bilaće vaktija, šudre vaktija arakena šajdipe sar te iklon ko anglalipa e čorole đihaneske ki Makedonija tari ki dis Skopje.

O Studio Elite save sniminena tumare bijava ki Evropa thaj ki Makedonija, akava berš kana agorkerga  pumare beršeskiri buti ki Evropa kerge jek humanitarno aktiviteti, thaj odola love kinge nekobor familijenge Kumbetija,burie thaj  brikete, thaj sa odova kerge selekcija maškar ko maj čorole manuša savenge ko akava vakti isilen valanipe.

ko teluno video ka diken sar tavdinga lengoro aktiviteti ki komuna Šuto Orizari.

Hazri  kerga:Nedmedin Abdula – Roma Press..