I komuna Šuto Orizari neve mehanizmoja mujal o deponije ki Šutka -Rakanutno čistibe

1089

Nekobor  čhona o Romapress phirela pali o aktivitetija e Šutkakere  thaj mangela te  đjanel sar spravinelapes o šerutno ko Šuto Oriyari e deponijensar, akava fori upral so dikhelapes i komuna Šuto Orizari pohari ama siguritetno iranela po muj ko pošukar čhane barem kana kerelapes lafi baši o deponije thaj po čisto Šutka.

O Šerutno  delamen vahtavi amen keraja sa soj ko amare vasta, me thaj moro timi, hem but denamana e ulicengere agaar vakerde odborija, maj but taro hangarna barake, soske čačibnaske olaj mange o motiv sar valani svakova than ki Šutka te ovel čisto, soske olende čačibnaske akana dikava bari želba te pomoyinen  pire komšijen so bešena ko adava kotor taro barake, thaj me odoleske vakerava kaj šikar te oven amen asavke timija ko sa e droma tari Šutka soske salde barabar zaedno sarine šaj keraja i šutka po čisto vakerela baši romapress o šerutno K. Duduš-Kuco.

 

 

 

 

 

 

Amari ekipataro Roma press sasamen šajdipe te dika  jek nevo momenti ki Šutka čistibe o droma ke rakakere arija  thaj odova bare kamionija thaj mašine ave resarena tari Komunalna higiena, e asavke praktikaja siguritetno i Šutka ka meninel piro muj bar        kana kerelapes lafi baši deponie thaj gubrija.

Apeli amendar korkoro amenge te šaj salde harica amen te da araka ki akaja mangin e komunakiri, kana mangela te kerel i Šutka po šukar salde, amen hari te bajrovel amaro gogaveripe te na frda o gubrija thaj deponie save taneste ka ovel amenge maj lokhe.