I Romani ćhib si maj importatno komponenti thar o Romano identiteti

2093

Меѓународниот ден на мајчин јазик. На овој ден пред 20 години, УНЕСКО бара да се потсетиме на обврската за зачувување на нивниот јазик, а со тоа и идентитетот прогласен за Меѓународен ден на мајчиниот јазик. Ромскиот јазик е еден од јазиците на индоевропската група на индоевропски јазици. Во многу ромски зборови може да се препознае древниот индиски корени како што беше потврдено од страна на фактот дека Ромите првично се од Индија. На тема на ситуацијата на ромскиот јазик денес Латиф Демир, професор на Катедрата за Indology  студии на Филозофскиот факултет во Загреб, говореше за Ромскиот јазик како и нејзините основни елементи.

Kana khe sa e puvja diklarelapes o dive  tharo Maškarđihaneskoro dive  tere dajakere čhibjako, vekribnaja ko akala dive anglal 20 berša, UNESKO rodinga  te araka thaj te sajdina i čhib, thaj odoleja angapes decizia te anavkerelpes sar dive Maškarđihaneskoro thar tire dajakere čhibjako.

Romani čhib thani jek tharo čhibja save avena thar Indoevropikane kupe thar indoevropikane  čhibja.  Ko buteder laforija šhaj te arakelpes  but indijake lafjojra  saveja thaj preperelapes  telal o vakheripe e Romengoro aviba savo iklovela taro Indija.

Romane asocijacije  kerge buti pal akava rodlaripe vakeribnaja e maj purane ikerkeripe thar e Roma thaj olengiri kultura  ange ko šukar arakipe pumari Romani čhib.

Ko 2009 beršh Veljko Kajtazi  promoviringa  o jekto Romano-Hrvatsko Lavustik(rečniko)thaj sas oleske baro pharipe penđarindor  so nane kerdi panda standardizacija e čibjake.

Maškar pobuter hramutne lila thane kerde vi taro prof. Latif Mefaileskoro Demir,  savo phanle akale diveja  ikerga prezentacija telal o lafi ,,Romani čhib avdive“.

Ljatif Mefaileskoro Demir thano  profesori ki Katedra Indologija telal studie  ko Filozofsko  fakulteti  ko Zagreb,  thaj buvleder kerga lafi  bašhi o barvalipe e Romane čibjako thaj olakere fundavne elementija.

Pobuter ko lendo linko tharo: Phralipena