Maripe bašh bukarno than: Te šhaj jekh Rom tadani thaj jek milioni averada roma šhaj..

1008

Според податоците на Светската банка, која меѓу другото го истражува статусот на вработување на жените, односно нивното влијание врз економските текови во смисла на создавање на економски одржливи земји, само една третина од вработените жени во Босна и Херцеговина се вработени. За мажи овој процент е над 60 проценти. БДП на земјата би можел да биде дури 16 отсто повисок ако жените работат во истиот сооднос со мажите, според извештајот на овој меѓународен магнат за БиХ. Најмал број жени вработени во Југоисточна Европа се само во Албанија и Косово, додека во други земји бројот на вработени жени е значително повисок

Sar so vakerela e Sumnaleskiri Banka,  savi kerela rodlaripe  ko statusi bukarnipnaske   đuvlenge, sar thaj olengoro  lejbe than ko ekonomikano ikeripe , salde  jek thar trinengoro ekvašibe  đuvla ki Bosna thaj Hercegovina  thane ko bukarne thana.

Aso o murša thane pobuter thar 60 %. BDP ki phuv šaj te ovel16% pouče te sine jekhajek thanende bukarne vi e đuvla  barabar e muršensar, sar so dikhela  e maškarđianeskkro magnati bašh BIH. Maj tikoro numero bukarne thana ikerena e đjvla ko raštre  ki Albanija thaj Kosovo, aso ko avera puvja  dikhovela but po uče procentoja bukarne thana thar đuvla.

Romani đuvli khi Bosna thaj Hercegovina vakerela, isi olen averda problemi save nane leljjarde ko edukacijako procesi, thaj kana thane prandime ja đjivdinena ko jeri olengoro numero  bukako thano činavkerdo. Numa ko palune berša pohari akava resaripe  iranelapes ko pošukar, sostar but đjuvla tavdena pere edukacijake siklvibaske bajrovibnaja, vakerela Mirsada Karik, butikherutni ki organiyacija ,,Arakibnasko piro,, thar Bjelina.

Me sijum ko biro, Duj čhona aktivno rodava buti  thaj kana đjava te rodav , von vakerena amen tumen rodlaraja. Olenge thano hem baro problemi te dikhen kaj i đuvlida šaj kerela buti odova so kerela aver, thaj von gndinena so amen našti odova te kera, tej disavi buti sar muršani.

Hazri kerga:Roma Press lendo thar Udar net