Mehmed M: vakjerela khi B thaj H thano maj bilačhe ikerkeripa e Romen

753

Измената на Изборниот закон на Босна и Херцеговина беше една од главните теми на денешната седница на Советот за национални малцинства на Федерацијата на Босна и Херцеговина, потврди потпретседателот на Советот Мехмед Мујиќ. Бараме амандман на Законот за избори кој ќе “обезбеди” места за членови на националните малцинства, кои ќе бидат претставници на кантонските собранија – рече Мујиќ. Покрај другите прашања, на седниците на Советот секогаш е актуелниот кој се занимава со пресудата “Сејдиќ-Финчи”, а исто така беше нагласено дека крај на дискриминаторската уставна одлука со која би било невозможно членовите на 17-те национални малцинства да бидат избрани во Претседателството на БиХ и Домот на народите на ПСБиХ.

O Iranipe  e Alosaribnaskoro kanoni khi Bosna thaj Hercegovina sine ikerdo bešipe thar minioritetija khi Federacija thar Bosna thaj Hercegovina, vakerga o telalpresidenti thar Konsili o Mehmed Mujik.

Rodaja o amandmano thar o Kanoni bašh alosariba ,, Arakhel”  than e đjenipaske thar o potikore minioritetija, save ka oven pretstavnikoja thar kantonikane khedipna- vakerga o Mehmed.

Pali avera pučibna ki  bešin thar Konsili  sakana tan o aktuelno lafi keripe  e adelatibnaja taro ,,Sejdik-Finči“ vakeribnaja o paluno lav sas ikerutno  diskriminatorikane retorikaja  thaj nane andi prekal e ustaveske  bahaneja, saveja na sine muklo  e đjenen taro 17  potikore  minioritetija thar BIH te oven ikerimale  thar o Presidentibe e Bosnakhe ko ,,Kher e e đihanengoro“ thar PSB.

Incijativa  savi ka nakhela thar o Konsili  ko đajipa ko po učhe  nivoja tari rađji  phanle thano e edukacijaja bašh o po tikore minioritetija. Mangaja akala love thar akava te oven ulavde prekal o Sojuznikano ministeriumi bašh edukacija thaj nauka hem prekal sa e kantonikane  ministeriumija bašh edukacija te šhaj ola te den e love  ko siklovne, ko pustika save tane legarde prekal o potikore minioritetija, vakerga o Mehmed Mujik

 

Hazri kerga Nedmedin A.lendo thar  Konjako/Izvor: federalna