Mila Carovska: Arakhaja jekhajekhipe ko lejbe than e Romane čhave ko anglalsiklovne

1076

Вклучувањето на Ромите во квалитетно предучилишно образование и во образовниот процес и создавање услови за вработување беше тема на дискусија на денешниот настан „Предизвици и можности за деца и млади Роми“, како дел од регионалениот проект „Зголемени образовни можности за учениците и млади Роми во Западен Балкан и Турција“ на кој се обрати министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Настанот на кој имаше простор за дискусија помеѓу преставници од државните институции и граѓанските организации е организиран од Ромски образовен фонд (РЕФ), Здружението на граѓани „Ромаверзитас“, Асоцијацијата за демократски развој на Ромите „Сонце” и Ромскиот ресурсен центар. Сите деца Роми, системски, ќе се вклучат во градинките и тоа ќе биде финансирано од државата. Ова е одличен старт за системско образование, за што имаме целосна поддршка од сите клучни чинители во државата и сме следени од меѓународната заедница“, рече министерката Царовска. Кога ќе ја земете в предвид статистиката, меѓу најсиромашните граѓани има многу Роми. Тоа значи дека системот не дал еднаков пристап на сите граѓани, што ќе биде цел на реформите во социјалната заштита. Затоа, го повикувам Собранието побрзо да ги изгласа реформите и веќе во 2020 година да ги гледаме првичните ефекти, рече Царовска.

Lejbaja than e Roma  ko kvalitetnikane anglal siklovne  pal edukacija thaj  edukativnikano procesi  ko lačharibe  e šartija  ko bukarnipe  ki diskusija  thar avdisutni čipota, Anglalakharina  thaj šajipa  bašh čhave  thaj terne Roma, sar kotor thar regionalnikane proektija, bašh kaste kerga lafi i ministerka bašh trud thaj socijalna politika Mila Carovska.

Čipota pal kaste  sine than khi diskusija  maškar pretstavnikija  thar raštrakere  institucie  thaj đihanengere  organizacie  savo sas organizirime thar o REF thaj  telo vastjalipa tharo Romaverzitas, Asocijacija  bašh demokratikano buvlaripe  e Romengoro Sonce thaj o Romano resurnikano centrumi.

Republika Utarali Makedonija  isi salde 30% thar čhave  save preperena thar anglal siklovne  ko edukacijako sistemo , odova dikhelapes  so si pohari thar 2,1 otsto.

Odoleske  angem paluno bahani te bajrara o kapaciteti ikeribnaske e čavoren thar Romani khedin , te sajdinaja  amaro manušikano  kapitali  sar Raštra. Sa e čavore  thar Romani khedin ka oven ikerde ko anglalsiklovne  thaj olenge ka ovel finansirme tari rig e Raštratar, vakerga ministerka Mila Carovska .

Hazri kerga:Nedmedin A.-Roma Press