Mirsad Husik- Kherga pozitivno piro pal motivacija e Romane siklutnen lovenge pursakoja..

737

Најуспешните ученици Роми, основни и средношколци, оваа недела добија награди за нивните напори и успеси во текот на учебната година. Донатор беше Мирсад Хусиќ. Хусиќ кој  е приватен претприемач од висок профил. Тој истакнува дека ова е неговиот скромен придонес за ромската популацијакои се оставени на маргините на општеството. “Сакам да ги наградам за напор и успех за време на школувањето, да ги поттикнат да работат, да работат, да учат и да напредуваат. Оваа година имаше 40 – вели Хусиќ. Секој студент поединечно, Хушиќ му честиташе и ја додели својата награда. Овој чин предизвика голем број позитивни коментари во социјалните мрежи.

E maj šukar sikhlevutne Roma, thar fundavne thaj maškarutne sikhle, akava kurko resarge ani lovengi pursak bašh olengere dejbe zor thaj mangin resaripe đji ko šukar sikhlojbaeske rezultatoja kho nakhlo beršeskoro sikhlovipe.

Donatori akale aktiviteteske thano o Mirsad Husik privatnikano anglalpriemači thar učhe profiloja denga lovengi pursak (nagrada) sikhle Romenge.

Vov ko jekh  vakerela, akava thano moro jek tikhno dumo ko anglo đajbe o motivo akale terne generacijako thar Roma te ovelen pobari mangin agorkeribnaske učhe edukacijako proceso,  thaj odova e Romenge save ačavde thane ko margine thar sasoitnipe.

Akale mere tikore dumeja mangava te dav olen lovengi pursak,, te šhaj te ovelen panda po bari mangin te nakhaven o pharipe,  te resaren đji ko agorkeribe edukacija,  te kuven ani buti thaj te đjan angle, thaj  but angle vakerga  bašh portal Udar- o Mirsad Husik.

Bašh sakova čhavoro savo agorkerga akava berš e sikhlojbaskoro procesi jekh po jekh bahtarga olenge thaj denga olen  elovengi pursak sakoneske.

Akava dejbe dumo e Romane sikhlenge  resarga ko but bare pozitivna mesažija ano socijalnikane mreže,  vakerindor akaja praktika valani te kheren ola thaj avera manuša thaj, sakojek selaminkerge o aktiviteti thar 40 čhavorenge so dengapes lovengi pursak thar Mirsad H.

Hazri kerga: Neđmedin A-Roma Press