Oratorsko prezentiribe ,,Romano đihani-ko naklo, avutno,thaj ponodorutno vakti”

1057

З.Г –Ромаверзитас  по повод Светскиот ден на Ромите 8-ми Април, Организира  Ораторски настапи на тема ,,Ромскиот народ-минато,сегашност иднина”, Настанот ке се одржи на 04 април (четврток) со почеток од 17:00 часот во просториите на Македонскиот Народен Театар (мала сцена),во Скопје. Во целиот наспап покрај Ораторските настапи на студенти Роми, ке се доделува признанија на дипломирани Роми, како и доделување на Сертификати на студенти Роми  корисници на Ромаверзитас  во учебната 2018/2019 година.

Birađjakiri Organizacija Romaverzitas ko aver fori phanle e Internacionalno Romane dive 8 to april, ikherela duj aktivitetija  jekh thano ko Khedipa e Republika Makedonijako, aso jek ikherelpes ko MNT.

Ko MNT ka ikherelpes Oratorikane prezentacije  telal lafi kheripe phane e Romane haleja thar o naklo, avutno thaj ponodorutno vakti đjivdipnaskoro.

Oratorija ko dive 04-april thar 17 ari, ka len than Almir Fasli-studenti  pal žurnalistibe, Arif Ademi-studenti thar Hakajipasko fakulteti, Fatime Sali-studenti farmacevtsko fakulteti,Semran  Sulejman-studenti  thar Hakajipaske studie, Cveta Angelova-studentka filozofsko fakulteti thaj o  Rufat Demiri –studenti pal politikane  studie.

Ki sasti manifestacija ka ulavenpes  šukrinkeripe e diplomirime Romenge thar jekto ciklusi  ko studie thar 2018 berš, šukrinkeripe bašhi hem šukar Roma studentija, sar thaj sertifikatoja  Romane studentenge save thane ikerutne tharo Romaverzitas  ki siklovutno edukacijako berš  thar 2018-2019 berš.

E saste čipote učharenapes lovengere ikeripnaja  thar  Romano Edukativnikano Fondi (REF) Budimpešta.

Hazri kerga:Erdan M.-Roma Press