PDPR- Nevi Romani partija akharela e Romen te ikloven ko avutne Alosaribe thaj te den poro hango kaske von mangen

957

 

ПДПР -Новоформираната Партија за демократски просперитет на Ромите ги повика своите членови и ромската популација во целата држава да излезат на претстојните претседателски избори, за да дадат сопствен придонес во унапредувањето на демократските процеси. На 5 април го добивме судското решение со кое сме внесени во регистарот на политички партии, со што можеме активно да се вклучиме во предизборниот процес. За сега ќе дејствуваме самостојно, но ако во наредниот период стапиме во коалиција со некоја од партиите кои поддржуваат свои претседателски кандидати, тогаш во вториот круг од изборите и ние ќе се вклучиме со наша поддршка. На седницата на Централниот одбор беше прифатена и инцијативата за пристапување на еден член во Советот на Општина Виница, кој до сега членувал во Партијата за целосна еманципација на Ромите.

I nevi politikani Partija  ba[h demokratikano prosperitet i e Romengoro  akharela sa pire đjenen thaj sa e Romen  ki sasti them te ikloven ko avutne Alosaribe thaj te den pumaro hange kaske von mangen, thaj kaske von  gndinen thaj adava presidenti so ka anel la;hipe e Romane kedinake ki Utarali Makedonija.

Akaja partija ko 5 aprilo lelja piri registracija bukake, save bukjaja amen šhaj ko perdo laja than ko Alosaribe . Akanasaske ačhovaja korkoro amare bukaja, sa đjikote na kuvaja ki disavi koalicija  avere partijensar aso ka ovelen poro kandidati , tadani amen ki dujto rota  kuvaja vi amare ikeribnaja odole kandidate.

Ko agor akale čhoneske lašharenapes Komunaki  organizaciono jekin e partijaki, aso maškar ko vakti alosaraja thaj  regionalnikano kordinatori  ba[h polokhi thaj po[ukare komunikacija  e đjenipnaja thar ikerpe sa o đjenipa e partijako.

Hazri kerga Nedmedin A.-Roma Press