Ramiza Sakip konsileskiri đjeni bašh Edukacija ki komuna Šuto Orizari- rodela te iranelpes i gnd ko siguriteti ko siklane maškar o čhavore

835

Денеска советничката за образование Рамиза Сакип, го посети О.У. ,,26 Јули”, каде што оствари средба со наставниот кадар од О.У. ,,26 Јули”, на која присуствуваа стручната служба и директорот Дритан Ганиу. Потребата за имплементација на средбата произлезе од случувањата поврзани со обидите за киднапирање на деца во Шуто Оризари, нивниот одраз врз посетеноста на наставата , потребата да се споделуваат корисни информации и иницираат заеднички чекори меѓу локалната самоуправа, министерството за внатрешни работи и училиштата. Советничката за образование Рамиза Сакип, нагласи дека потребно е иницирање и постигнување на колективен успех, обезбедување на психолошка благосостојба и чувство на сигурност кај децата. Во контекст на предлог мерки за подобрување на актуелната ситуација, беше барано обезбедувањето на училиштето да носи униформа, со цел повисока препознатливост од страна на  родителите и учениците, часови за воспоставување за меѓукултурен дијалог, развивање на почит кон вредностите на традицијата и личниот идентитет, користење на капацитетите на образовните медијатори, подигнување на свеста на родителите за елиминирање на феноменот ,,деца оставени, сами на себе”, неактивни или непродуктивни деца наспроти фактот за постоење на интелектуален капацитет во персоналната структура за развој и просперитет.

Konsileskoro đjeno  bašh edukacija Ramiza Sakip erati ko misafirluko ki Fundavni Siklana,,26-Juli“sinela dikhipe  e siklojbaskere kadareja  tari siklana, saveste lela  than thaj  o direktori Drito Ganiu.

O valanipe e asavke dikhibaske sas propozalo bašhi  palune resarina ki komuna Šuto Orizari, thaj keribe lafi o avibe  e čavengoro ki siklana. Kergapes lafi bašhi maškar informacie te inicirinen  barabutne  pire  maškar o lokalnikano buti keripe, ministeriumi andrune bukenge  thaj o siklane.

Konsileskoro đjeno bašh edukacija Ramiza  Sakip vakerga  isi valanipe taro iniciripe ko kolektivnikano resaripe thaj , iranibe i gnd bašh pozitiviteti thaj siguriteti ko čhave thaj ko siklane.

Hazri kerga:Roma Press, lendo taro websajti komunakoro