Romani raštra Romanistan šhaj eder te ovel ko akala lokacie: Somalija, Sovetsko Sibir, Kanada, Đibuti khi Kenija ja ko Thagaripe Butan

1241

Очекувањата за организирање на Конгресот бил на високата агенда на повеќе ромски организации.

Comite Internationa Roma, предходеше на останатите ромски организации , била основана во 1966 година како организација на ромски активисти ( тогаш името активист не било генерално употребувано) , како локални ромски активисти во кои членуваа, председателот на организацијата Фридрих Вуд познатите пејачи од тоа време, Кент Џипси, Џипси Смит, Нелсон Ферер , Соли Браун и Аби Купер.

“Communaute Mondiale Gitane“ (Светска заедница на Циганите) на Јонел Ротару, емигрант од Молдавија,кој во 1947 година побегна од Молдавија поради својот пишан Роман “La Rhapsodie Roumaine“ (Романска рапсодија),кој во времето на војната ги изгуби родителите, тројца браќа и две сестри.

Тој проповедал единство помеѓу ромските заедници, и создавање на ЦМГ, кој ке ги преставува сите ромски групи на глобално ниво. Ротару регрутирал во Германија, Белгија, Холандија, Турција и Мексико.

Во Бугарија во 1964 година Шакир Пашов го основа “Јекутнипе“ (Единство), повеќе како организација на зачувување на фоклорната традиција на Ромите од тој регион , слично и во тогашната Титова Југославија во Скопје- Македонија во ромската населба Шуто Оризари е основан КУД “Пралипе “ (Браство) со кој раководел Фаик Абди.

 

O vakti thar  ikeribe e Romane kongeresesko  sas ki but u;hi agenda pobuter Romane organizacijenge, thaj sa odova kerdilo ko vakti thar 1966 ber[ sar organizacija  thar romane aktivitetija,  sar lokalnikane  romane aktivistija  kaste so kerena đjenipe  o presidenti  Fridrih Vud, o penđarde gilavutne ko adava vakti , Kent Đipsi, Đipsi Smit, Nelson Ferer, Soli Braun thaj Abi Kuper.

Maj  but drabaren ko lendo linko https://sites.google.com/view/news-roma-press/