Sumnal prezentiringa e rezultatoja thar proekti ,,Matematika e maj tikore čhavorenge”

920

Претставници од партнерските организации од Германија, Италија, Шпанија, како и од Здружението за развој на ромската заедница „Сумнал“ и Центарот за доживотно учење кои ги реализираат активностите во нашата држава, денес одржаа средба во Битола, на која ги презентираа резултатите од одржаната изложба „Математика за мали“. На средбата беше речено дека резултатите од одржаната изложба „Математика за мали“, односно дека имало голем одзив, не само на децата од предучилишна возраст и учениците до трето одделение, туку на на наставниците, професорите и студентите на Педагошкиот факултет. Проектот е поддржан од “Еразмус +“ програмата, а резултатите покажаа дека децата не само што учеа и ги развиваа математичките и логичките вештини, туку и се забавуваа.

Pretstavnikoja  thar partnerikane  organizacie  thar Germanija, Italija, Španija,  sar thaj Birađjaki organizacija bašh buvlipe e kedinake Sumnal thaj o centrumi  thar sađjivdipnaskere vakteskoro siklovipe, sinelen  khedipe ki Bitola  save dizjate thaj prezentiringapes  e rezultatoja thar izložba anavkerdi ,,Matematika e maj tikore čhavorenge”.

E manuša save lele than ko akava kedipe dikhelpes thaj e Šerutneja thar dis Bitola rajni Nataša Petrovska.

Ko akava dikhipe e pretstavnikoja vakerge thar o avibe sine ko baro, lele than  na salde čhavore save siklovena numa, čhavore anglal siklojba, siklovutne thar trinto berš siklovibaske , olengere siklovutne, profesorija thaj studentija thar Pedagoško fakulteti.

O proeki thano ikerdo thar Ersamus +programa,  aso e rezultatoja sikavge so e čhavore  ikerena o siklovipe thar matematika numa thaj sinelen korkoro olengere gogakere dopheribna, thaj  maškar ko sa odova siklovipe arakhena sas vakti sar hem te keren pumenge khelibna.

Šerutno thar Bitola Petrovska selaminkerga e asavke inovativnikane proektija  save legarenapes  pal matematika, maj but bašh akaja populacija savi akana tavdela  pal edukativnikano procesi, thaj bašh ko akava vakti  thar olengiri edukcija, sikavkerena pumari mangin  upral o siklovipe matematikako.

Hazri kerga:Roma Press lendo thar -Bitola news