Sumnaleskoro dive e Romengoro Nišankergapes khi Hrvatska

867

Светскиот ден на Ромите се слави на 8-ми април во чест на Првиот светски конгрес на Ромите што се одржа во Лондон во 1971 година. Важноста на овој настан е докажана со фактот дека на Конгресот беа усвоени одлуки за романското знаме, официјалната химна и прогласувањето на официјалниот ромски јазик. Оваа година, на Светскиот ден на Ромите, на Хрватскиот народен театар присуствуваа претседателот на Република Хрватска, Колинда Грабар Китаровиќ.  Таа им рече на Ромите да ги испратат децата во училиште и дека државата ќе им помогне да имаат секое ромско дете со учебници и сите други помагала.  Потребни се социјална интеграција и национална афирмација за да се избегне, од една страна, асимилација и, од друга страна гетоизација на Ромите.

Sumnaleskoro dive e Romengoro 8 to April Nišankerelapes  ko sajdipe thar o jekto Kongresi  e Romengoro savo ikersalilo ko London ko vakti thar 1971 berš.

O valanipe  e ikeribnaskoro sas maj but k adava  dive so angapes decizija  bašh o Romano bajrako, Himna  thaj oficijaliziribe i Romani čhib.

Akale laforensar tavdinga o nišankeripe o dive e Romengoro ki Hrvatska ko Đihanengoro Teatro.

Akale beršeskere nišankeribaske o 8 to April kerga sajdipe e avibaja o Presidenti thar Hrvatska i rajni, Kolinda Grabar Kitarovik.

Kitarovik anglal o msafirija vakerga, E Roma trubul  te bičalen pumare čhaven  te sikloven ko siklane  aso baši odova i Raštra tani hazri te del olen dumo lilensar –pustika,  thaj sa o aver so olenge trubul bašh siklovipe, savore  ka agorkeren o maškarutno siklovipe thaj pal odova ka tavden i ponodorig ko po učhe siklovne.

Salde akava ka ovel o prioritetno šajipe te khera diso e Romenge thaj e terne generacijake thar sasto sasoitnipe. Trubul socijlanikani integracija  thaj nacionalnikani afirmacija  te šhaj te našavelpes odoja rigali  asimilacija thaj, thar aver rig hem i getoizacija e Romengiri.

Jekhe lafoeja sarine valani te khera buti  ko putribe anglal đajbe e Romengro ki Hrvtaska  ko jekhajek sa e averensar, Vakerga Kolinda, Presidenti thar Hrvatska.