Teatreskiri performansi kheldi ano Tetovo-,,Sonce” Đengis Husein-dikhen Video

1093

По повод Светскиот ден на Ромите 8-ми Април, на ден 06.04.2019 год (сабота) Невладината организација ,,Сонце од Тетово”  ја одржи најавената манифестација и  моно Драма насловена ,, КОЈ СУМ ЈАС ” во изведба на добро познатиот уметнички лик на Џенгис Хусеин. Настанот се одржи во ,,Културен Дом Тетово”.

Bašh o 8-to Aprilo Internacionalno Sumnaleskoro dive e Romengoro, 6- to savatone, Birađjakiri organizacija ,, Kham thar o Tetovo“ ikerga nišankeripe e biđjukoske 8 to April, dikhipnaja nevi drama anavkerdi ,,KOJ SIJUM ME”  ikerdi thar penđardo teatreskoro muj Đengiz Husein.

Ko teluno linko dikhen o video

 

Hazri kerga:Nedmedin A.-Roma Press