Volonterija kotar o EVN hazri kerge thaj čivge roš ki avlin thar Kuršumli An

965

ЕВН организираше волонтерска акција за средување на дворот на „Музејот на Република Северна Македонија“ во старата скопска чаршија. Во дворот на „Куршумли Ан“ дваесет и пет волонтери од Корисничкиот енерго центар „Васил Главинов“ на ЕВН ги кастреа старите и оштетени дрвја и нараснатата трева, изнесуваа отпаден материјал. Волонтерите целосно го заменија оштетено осветлување, ги бојадисуваа канделабрите и заштитните огради кај скалилата. Со оваа акција целосно беше обновен дворот на „Музеј на Република Северна Македонија“ и подготвен за одржување на предвидените манифестации во летниот период. Претседателот на Управниот одбор на ЕВН г-дин Штефан Петер и директорот на Mузејот на Република Северна Македонија, г-дин Гордан Николов едногласно порачаа :„ Музејот со години ги просветлува нашите умови, затоа вреди ние денес да го осветлиме него“,пренесува Тв.Ал Сат.

EVN  organiziringa  volonterikani akcija kho lačharibe i avlin  kotar o ,,Muzej e Republika Utarale Makedonijako” kho purano skopjeskoro kurko.

Khi avlin kotar o ,,Kuršumli An”, 25 volonterija sar ikerutne thar energo centari ,,Vasil Glavinov” thar EVN čhinge e kašta  thaj e čhajra, thaj save sine sar tikore deponije dujrarde thar pašipe akale kulturake thanesko.

Akale kerde akcija delapes havlaripe bašh o Muzej  thar Republika Utarali Makedonija thano hazri bašh ikeripe khi oleste nilajeske kulturake čipote vakerga, o Presidenti thar Upravnikane odboresko ko EVN – Štefan Peter thaj o direktori  thar Muzej e Republika Utarale Makedonijako o rajo Gordan Nikolov, havlarela Tv. Al Sat.

 

Hazri kerga: Roma Press