Bičaldo Samka Ibraimovski, vakerela 25 miliojan dolarija hardjime upral e Roma ,,Rezultatija nane“

3955

Пратеникот Самка И, деновиве ја заврши Стратешката Декларација за Ромитенасловена,, Промени за добробит на Ромите во Македонија”. Пратеникот Самка Ибраимовски укажува, сакав да знам колку проекти се реализирани во Република Македонија од Донатори од Европската Унија. Кога ги видов бројките, односно колку милиони евра се влезени во Македонија кај Ромските невладини организации,  едноставно бев шокиран  – кабинетот ми се сврти , си велам кај отишле овие 25.262.525.76 милиони долари, и што е подобрено за мојата заедница, за Ромската?, се прашува Ибраимоски. Едно големо НИШТО, нема да ги именувам Организациите Невладини, но ќе ги прашам поединечно. Само Општината Шуто Оризари има над 600.000 илјади долари во време на владењето на Елвис Бајрам, што да кажам друго кога сѐ видов. Јас повеке нема да дозволам некој да се збогатува на грбот на мојот напатен народ, како пратеник во Собранието на Македонија.

Samka Ibraimovski -Deputati Makedonijake Khedipnaste  akava kurko agorkerga i Strategikani Deklaracija  anavkerdi ,, Iramalipa ko šukar resarina e Romenge”.

Diklaribnaja  ko ponodoripa  te  dikav so si sa kerduno ko nakle proektija, realizirme  baši e Roma ki Makedonija  taro donatorija  Evropaki Unija.

Kana diklum  o numero, pošukar vakerdo o milionija  evrija  save kuvge ki Makedonija prekal Romane enđio organizacie, me šokiringumna thaj ačhilum  bizo suluko,

O kabineti pakan mange alo me šereste upral, vakerava korkoro mange,  sar harđjingepes akala love,  thaj  save tanende gele akala  25.262.525.76 milionija dolarija.

Kana dikava o numero e lovengoro,  korkoro mange vakerava so, si kerdo taro akala love e Romenge, aso e Roma panda i ponodorig te đjivdinen agar sar so đjivdinena, vakerela o Samka Ibraimovski baši Roma Press.

Akava si  salde jek baro ,,KHANČI –NIŠTO” Na anavkerava savej tane e organizacie, save kerge buti akale lovensar, numa jek po jekh ka kerav olensar lafi thaj ka puchavolen- so kerge akale lovensar  ko vakti taro 2011 đji 2016 berš.

Salde ka vakerav vi tumenge sar so vakergum e avere medienge,  600 milja dolarija dende ki komuna Šuto Orizari ko vakti šerutnibaske taro Elvis Bajram, ponodorig na kherava khanči lafi thaj na vakerava  e avere lovenge sar harđjingepes.

Odoleske moro apeli tano baši Rađjale prestavnikoja  ma te prastan ko buti keribe e Romane enđojonsar, thaj mate keren  e Romenge ko dumo ola te profitirinen thaj te resaren ko barvalipe, thaj odoleske ake me prekal tumari medija mangava te  vakerav savorenge , me sar Deputati Samka Ibraimovski nane pobuter te mukav khanikaske te  barvaloven ko dumo me čhorole  Romane đihaneske, save but phareste hem šhorolikane nakhavena pumaro đivdipe, vakerela k agor o Deputati Samka Ibraimovski bašh Roma Press.

Hazri kerga:Neđmedin. A-Roma Press