Palpale taro erat po uche fiatija bashi goriv

1708
Palpale taro

Regulatornikani komisia baši energetika ki avdisutni bešin valani te anel paluno lafi baši nevi tikno kinobikinibasko fiati baši gorivo ki Makedonija, sav ka ikergovel kđji ko avutne 14 berša.

Ikerdo e phiribnaja taro fiatija naftake sumnaleskere beryaja ko nakle duj kurke ađjikerelapes tikno učhipe e fiateske tare naftakere derivatija save ka oven realiyirime hem ki amende, vakerena thari regulatornikani komisija.