Tari osiguritetnikani kompanija ka ovel dendo 4.500 eura bašhi o kuvde manuša, aso 9.000 milja eura baši o našavde manuša, numa nane te iranelpes o đjivdipe taro mule manuša

972

Најблиските на загинатите во несреќата која на 13 февруари однесе во смрт 15 животи уште во неверување дека нивните најмили повеќе не се меѓу нив. Соништата на 15 луѓе меѓу кои повеќето допрва требаше да му се радуваат на животот згаснаа во еден миг. 4500 евра е сумата која ќе ја земат оштетените, додека семејствата на настраданите ќе земат по 9000 евра. Овие пари нема да ги вратат нивните деца, мајки , татковци…нивните животи не се купуваат со никакви пари.

Pali akaja bari bi bah, panda o vile si dukavde thaj but dukhala, e maj pašhe Jerija taro mule manuša tari sobrakajnikani bi bah savi kerduno ko 13- Fevruari legarga meribe taro 15 manuša thaj ola našti panda te pakjan olengere maj pašhe so nane đjivde, thaj nane pašh lende.

O Busi tari kompanija Durmo turs  savo nakla pali trin dromaripe thaj hulinga hor ki aver livadi sas osigurime. Odova  kamlapes te vakerelpes  bašhi osiguritelnikani  kompanija  ka valani e kuvde manušenge  thaj okola save našavge poro đjivdipe  te ovelen lendi ošteta (lovengoro ikeripe).

4500 eura ka oven dende baši e manuša save nakle kuvibnaja tari akaja bi bah,  aso okola save našavge poro đjivdipe ka valani olenge te delpes lovengoro ikeripe taro 9.000 milja evrija.

Akala love nane te iranen olengere čaven, daja, dada  vakeribnaja olengoro đjivdipa na  pukinelapes lovensar.

Numa vakerelapes akava tano salde sar iloskoro lokhipa, thaj čačibnaske akavada termini nane lokho te ikerelpes , numa e vastakerde kerena buti te arakelpes i čačutni buti  te anelpes  palino lafi ko odova sar resarga ki akaja na mangli bibah  kerduno ko drumo Skopje Tetovo ko than Laskarce.