Ustaveskoro iranipe ki finalno faza anglal o Bičalde, duj tare trinengoro butederipe ka đjanelpes ko dive kana ka denpes o hangija

718

Уставните измени во третата и последна фаза се на дневен ред на денешното продолжение на собраниската седница, откако вчера со 78 гласови „за“ беше усвоен дневниот ред на 75. Седница. За завршувањето на третата и последна фаза од уставните измени, кои произлегоа од Договорот од Преспа е потребно двотретинско мнозинство, кое премиерот Зоран Заев се обидува да го обезбеди, а за кое вели дека ќе се знае дали го има на денот на гласањето.

Ustaveskkro iranipe ki trinto thaj paluni faza tano ko diveskoro niče taro avdisutno tavdipe e khedipnaskere bukjate, kana erati  78 hangonensar baši Oja sas ikerimalo e diveskkro niče bukjaje tari 75 bešin e Makedonijake Khedipnaste.

Baši agorekeripe akaja paluni thaj trinto faza  tare Ustaveskkere iranipe, save ikergepes  taro panlo lafi ki Prespa valani leske butederipe taro trine kotorengo ikeribe e bičaldengoro, savo o Premieri Zoran Zaev kerela sa – te šaj te ovenle ko ikerkeripe, baši kaske vakerela ka đjanelpes ko dive e djebaske taro hango.

Sakova amandamnai savo valani te nakel,  valani leske butederipe taro ikeripe e Bičadengere hangonendar, pali odova putrelapes lafi baši sakova amandmani thaj sakoneske vazdelapes vas thaj delapes ikerin ja palem na. Pali adava ko aver fori sa e amandmanenge  barabutne buteder hangonencar taro bičalde anelapes o paluno lafi thaj putrelapes e Ustveskoro kanoni, palem kaske valani te ovele ko agor trine kotorengo butederipe tare bičaldengoro ikerkeripe.

I bešin avdive ka tavdel ko 13:00 o ari, sar so havlarga o Presidenti taro Khedipe Talat Đaferi, Pali ekzpoze e Premieresko, thaj vov baši akava ikeripe taro bičalde  anavkergale sar Istorijako momento  baši po lačho đjivdipe  baši sa e đihanija save đjivdinena  ki Republika Makedonija.