Bosna thaj Hercegovina nišankergapes o dive e Romane čhibjako

814

Со споделување на летоци на ромски јазик, организирање на тркалезна маса и изложба, вчера, во Бијељина беше означен Светскиот ден на Ромите.Честитајќи го Денот на јазикот на ромите, градоначалникот на Бијељина Мицо Мичиќ истакна дека Градската администрација ќе продолжи да им помага на Ромите во областа на образованието, финансирањето на ромските здруженија.Градоначалникот Мичиќ исто така напомена дека во градскиот буџет се издвоени 50.000 КМ за домување за социјално загрозените ромски семејства, додека за следниот период планирани се уште 190.000 КМ за изградба на две станбени објекти за овие семејства преку проектот Каритас.

Čhudibaja lila upral tari havaj Romane hramibaja, organizirimi rotali mesali thaj izložba, erati  ko Bjeline sas nišankerdo o dive e Romane čhibjako

Bahtaribaja o Dive  e čibjakoro e Romengoro, o šerutno  taro Bjeline Mico Mičik vakerga  e Atareskkri  administracija  ka tavdel  te del arka e Romenge  ko than pal edukacija  thaj finansiribe  e Romane birađjakere organiyacijenge, dejbaja neve beršeskere paketija, dejbe  jeke čhoneskkri arka thaj dejbe hajbe e sikavnenge ko fundavene siklovne.

O Šerutno Mičik  vakerga  e dizjakoro buđeti  tano ulavdo ko 50.000 KM baši  kerutnipe e socijlano  jerijenge  tari Romani jekin, aso o avutno vakti  kerelapes šajdipa panda vi 190.000 KM  te kerenpes duj bare objektija binala  baši e asavke jerije save nanelen khera prekal o proekti taro Karitas.

Izvrsšnikano direktori  Dragan Jokik, vakerga baro oven saste baši e Dizjakere administracijake  baši lakoro priem,  vakeribnaja ko Bjleine nane na jekhajekipe  thaj sa e đihanija  đaj te ikerkeren piri kultura thaj tradicija.

Pobuter ko lendo linko taro : Izvor: portal-udar.net