ERIAK –ki Makedonija bare Kulturakiri čipota ,, Šutka”

1237

Европскиот Ромски институт за уметност и култура (ЕРИАК), првата транснационална институција на најголемото малцинство во Европа, организира јавен настан за да го запознае ЕРИАК со пошироката јавност и да ја зајакне соработката помеѓу ЕРИАК и енергичната историска ромска уметничка и културна сфера во ” Шутка ” и мејнстрим уметнички и културни институции во Македонија.
Настанот ќе се фокусира на богатото ромско културно наследство и значајна улога на ЕРИАК за промовирање на разновидноста на пристапи кон културно признавање. Настанот има за цел да ги вклучи сите учесници во главните текови и ромите во областа на уметноста и културата, како и да развие соработка на национално регионално и европско ниво.

Evropakoro Romano instituti  baši umetnosti  thaj kultura ERIAK, i jekto transnacionalnikani  institucija  tari maj bari jekin ki Evrropa,  organizirinela bari čipota  te šaj te penxarkeren o ERIAK  buvleste  thaj te zorakerel o buti keripe  e Romane kulturaja  ki Šutka thaj o umetnikane  kulturake instotucie  ki Makedonija.

I sasti cipota ka fokusirinelpes  ki barvali  Romani kultura  ko sikavkeripe o baro najek diklo tare  kulturako ikerkeripe, i sasti čipota isila mangin te kedle sarinen  Roma save ikerkerena jali kerena buti prekal bajraripe e kulturako , sar thaj te buvlarel buti keripe  ko  nacionalnikano regionalnikano thaj evropikano nivo .

O lejbe than ki akaja čipota salde ka del tumen šajdipe te diken i bari kultura  ko hošipe thaj baro barvalipe  taro učo kvaliteti thaj baro učipe ko gaveripe tari ,,Šutka“ sar thaj ikerkeripe  o umetnosti thaj kultura  ko maribe mujal socijalnikano nijamalipa.
ki sasti čipota ka kerel lafi  Timea Junhaus, direktori  ko ERIAK  i rajni, Katrin  Frihinsfel, šefi tare Germanijaki ambasada baši kultura ko Skopje thaj o šerutno tari komuna Šuto Orizari Kurto Duduš Kuco.
Ki sasti čipota ka ovel panel diskusija legardi tari Sevdija Abdulova, Srgan Amet ‘aktivisti taro NVO, ministeri bizo resori thaj aktuelno legarutno e strategijako ki Makedonija Aksel Ahmedovski, thaj panda but avera.

Kulturakoro kotor  thaj umetnička iyloška ka tavdel taro vas e  rajoskoro Durmiš Kazim,  Bajsa Arifovska ‘muzikako kotor thaj avtori orkestroskoro Tanec.

 

 

Baši sa o šukrinkeripe taro akaja šukar čipota ko aver fori ka ovel tumen šajdipe te ovel tumenge šukar taro kotor  Teatreskoro  dikhipe  taro Romano penđatutno teatro ,,Roma“ “Roma Refreshment” savo  ka sikavkerel tumenge  prekal e scenakkro khelibe panle temaja tarogenocidi  e Romengoro taro dujto sumnaleskoro maribe.
i sasti čipota lokacijaja ka ikergovel Ko centrumi e dizjake  Skopje ko muzej taro VMRO.