Našukar havajakoro suluko ki Makedonija -maj but ki dis Skopje

1288

Продолжен зимски распуст за сите ученици во Македонија за два дена, бесплатен јавен превоз за граѓаните во Скопје и уште неколку други итни мерки и препораки донесоа Владата и Град Скопје. Енормно количество на ПМ10 честички регистрираа и мерните станици во Битола, Тетово и Струмица. Според мерењата на Специјализираната интернет-страница за следење на воздухот „Ер вижуал“ Алармирано е дека во првото место на листата се наоѓа градот Скопје, по него биле градовите од Индија, Пакистан и Бангладеш, а на петтото место – Приштина.

Tavdela  duj dive pobut taro e Jevendeskkro bešibe khere,  E čhavorenge save đjana ko siklane ki Makedonija olenge si vakerdo te be[en panda duj dive khere bashI o na sukar havajakoro suluko ki dis Skopje.

Avdive sas  thaj na pukimale aftobusija  e đihanenge tari dis Skopje, thaj panda but avera  sigarutne dajatve sas  andune tare Rađjake vastalune thaj  tari dis Skopje.

Sa akava si ando kana diklapes ki lista taro maj bilače havajakere sulukoja  legarela o numero jek i Makedonija  thaj dis Skopje, thaj odova  o jekto than ko Sumnal.

Jekhajek vakerena  thaj e diklaribaskere  trafikoja  taro na šukar havajakoro suluko  ko dizja  Bitola,  Tetovo, Strumica thaj Prilep,  aso o Skopje legarela o jekto than ki lista  thaj odova diklo ko dive Savatone save sas  legaripe taro  430 bilače čestičkea taro vakeribe  e Specijalizirime  internet rigatara  baši diklaribe i havaj anavkerdi ,, ER VIŽUAl”.

Pali I dis Skopje avena o dizja tari Indija, Pakistan thaj Bangladeš, aso ko panšto than araklagovela i Priština-Kosovo.