Prestavnikoja tare Norveškaki ambasada ki vizita ki komuna Šuto Orizari

1701
Norveškaki ambasada

Претставници од Амбасадата на Кралството Норвешка од Белград и УНДП беа на увид да видат како се одвиваат градежните активности поврзани со градбата на детската градинка 8-ми Април во општината Шуто Оризари.

Градинката се гради со полн капацитет и интезитет.

Голема благодарност до Кралството на Норвешка за несебичната подршка која ни даде да можеме да  изградиме нова детската градинка во нашата општина,говорат надлежните од општината Шуто Оризари.

O Prestavnikoja  tari Ambasada  e thagaripnaski  tari Norveška ko Belgrad  barabutne  thaj o UNDP resle ki vizita  ki dikhin  sar tavdela o lačharipe  panle aktivitetja  tare čavengiri gradinka  anavkerdi 8’to April ki komuna Šuto Orizari.

Prestavnikoja  dikle i sasti buti ar tavdela o lačharipe  thaj savore barabutne resle ki decizia  o kerelapes buti ko tereni bare kapaciteteja thaj intenziteteja te šaj i gradinko ko sigo vakti te  ovel ki funkcija e maj tikore siklenge  tari akaja komuna.

Baro oven saste bičalena e  vastakerde bukarne tari komuna Šuto Orizari so dena bari arka i Thagaripe tare Norveškaki Ambasada  te šaj te ovel amen jek moderno thaj evropikani gradinka ki amari komuna Šuto Orizari.