Stipendija taro 15.000 milja denarija avdive dengapes Studentkake tar Kriva Palanka

1365

Avdive  dengapes i havlardin jekhe foriskeri lovengiri arka bašhi Studentka thar jekto bers ko Medicinako Fakulteti Fatima H.Ko iklovibe  ko anglalipe e Biđjukoske 8-to april Internacionalno Lumijako dive e Romengoro, d-r Berat thaj oleskere paše  avdive  denge  love 15.000 milja denarija.

Во пресрет  на Мегународниот ден на Ромите ,,Здружение  за едукација и советување д-р. Берат  и пријателите” денес доделуваа  еднократна  парична помош  во износ од 15.000 денари  за студентка – прва година во Медицински факултет која ги исполнува како и постигнува солидни резулати.

Станува збор за Студентка Фатиме Х. од Крива Паланка која живее со мајка, има загубен еден од родителите,  исто такасемејство кое е корисник на социјална помош.

д-р Берат со своите пријатели  уште еднаш укажаа дека овој пример треба да биде во наше сејдневие да им се помогне на тие кои имаат желба за постигнување на на солидни резултати во високото обраѕование, а кои впрочем немаат  финансиска можност.

Верувам дека и во иднина  сите заедно ке се обединеме за реализација на такви Хумани акции со можност да го избегнеме одбележуњето на 8- ми април со големи муѕички одбележувања, асо тоа и помали финансиски трошоци.

Hazri kerga: Nedmedin A.-Roma Press