Andi dajatva (merka) panle e strujaja, mukelapes i struja e Romenge taro than Crvena Zveda-Srbija

1305

Високиот суд во Ниш издаде привремена мерка во почетокот на јануари нареди на Електростопанство на Србија (ЕПС), кој поради ризикот по здравјето на луѓето и понатаму испорака на електрична енергија на Ромите Ниш соседството Црвена Ѕвезда, во која има повеќе од 100 семејства.. Особено тешко беше дека учениците без електрична енергија не беа во можност да научат како резултат на зимата, кога паѓа темнината почетокот не може да се претвори на светлината во нивните домови. Ѓорѓе Јовановиќ, претседател на ERRC. “Сакам да истакнам дека, во овој случај, сите други обиди и стратегии кои на власт е вратена во населбата беа неуспешни и дека единствениот правно дејство даде резултати. Оваа дискриминација мора да се прекине.

Učho adelati ko Niš denga anglal vakteskkri dajatva  ko anglalipa taro čhon ko Januari te mukelpes i struja e Romenge vakerena taro Elektrostopanstvo tari Srbija.

Vakeribnaja gndindor  baši o sastipe e manušengoro  ka mukelpes  thaj i ponodorig te ovelen struja  e Romenge ko Niš ko agaar anavkerdo than,,Crvena Zvezda“.

100 Romane jerije o naklo čhon ačhile bi energijaja thaj ikergalen odoja sama šov čhona, thaj akava si nekobor forija so činavena thaj mukenapes olenge i struja, sostar  kerelapes  lafi baši bare borčija so isilen prekal o elektrostopanstvo so na pukinena i energija savi harđjinenala.

Elektrikani energija ka ovelen akale 100 jerijen sa đjikote  na agorkerela i dendi Adelateskiri čipota  anavkerdi sar diskriminacija  tari rig e Uče Adelatestar so sas denduni taro Evropikano centari baši  baši nijamalipa e Romengoro thaj e korkoro dizutne taro akava atari.

O presidenti taro ERRC Gorge Ivanovik vakerga: ki akaja čipota, sa e avera mangina  thaj strategie  save kerelalen i Rađji  tane iramale ko akava atari thaj na sas lenge pozitivno kerdune, jek si kerduno, O nijamalipa iklovela ko anglalipa sakoneske.

Akaja diskriminacija valanutne si te činavelpes, kana ka resarelpes nijamalipa saste kedinake sa e djihaneske, thadani svako jek ka pukinel i struja.

Lendo linko www. phralipen.hr

Hazri kerga: Erdjan M.-Roma Press