Kerdi legalizacija ko Romano than Bjelovar-Bilogora (Stalovica)

927

На иницијатива на пратеникот Вељко Кајтази, во соработка со Министерството за градежништво и просторно планирање, беше извршена легализација на објектите во ромските населби во 2018 година. По  завршувањето на процесот на легализација на ромските населби во одредени единици на локалната самоуправа, согласно склучените договори и упатства, беше исплатена наплата на трошоците за надомест за чување на бесправно изградениот објект во областа и трошокот за придонесот за вода во тие населби каде што беше планирано порамнување.

Pali  vastakeribe thaj rodibe taro Bičaldo e Romengro ki Hrvatska o Velko Kajtazi, ko buti keripe e Ministeriumeja baši tanaribe thaj taneskkro lačharibe, kerdi tani I legalizacija  e Romane kerengiri  ko 2018 berš ko Bjelovar (Stalovica), Brodsko (Josip Rimac), Koprivnica-Križevci, Ošeško baranska (Bistrinci), Sisak Moslavina (Radičevo drom, kapraki Poljane, Paljenek, Dona Gracenica ) thaj o Varaždin (Ludbreg).

Pali agorkeriba ko sa akala thana e legaliZacijakoro procesi  taro Romane atarija thana kote maj but đjivdinena,  kerge panlo lafi ko dokumenti  te pukinenpes o nadomest baši arakibe  o na legalno kerde khera, o pukiniba  thaj  panle lafi  adale tanende savende isi keribe taro lačharibe.

I legalizacija sas jek maj baro problemi savo valanga đji akana te arakelpes oleskere solucija, thaj odova thana savende maj but đjivdinena e Roma tari Hrvatska.

Lendo linko https://phralipen.hr/2018/11/28/legalizacija-objekata-romskim-naseljima-2018-godini/