O Bičaldo Kajtazi tano mujal i Getoizacija, o procesi bašh kherutnipe si but valanutno

797

Пратеник Вељко Кајтази, оствари средба со претставници на локалниот одбор на Петрушевац, Плиналска населба, Советот на Роми на град Загреб и Сојузот на Ромите во Хрватска “Кали Сара”, како и претставници од Градот по повод неодамнешните протести против имиграцијата Ромски семејства од населбата Плиналско населба и Нови Јелковец. Во однос на протест што го слушнав од медиумите одлучив да свикам денешната средба да се слушне ставовите на прашањето за решавање на ситуацијата испрати порака Кајтази.

Avdive o bičado  Velko Kajtazi  ko Hrvatsko parlamenti isile dikhipe e pretstavnikonensar  taro lokalnikano odbori  Petruševac, Plinalsko athari, Konsileskere đjene taro Roma tari dis Zagreb thaj o Sojuzi e Romengoro ki Hrvatska ,, Kali Sara“

Ko šunde infoa taro medie  baši kamjin so kamlapes te vazdelpes protesti, akhargum akava dikhipe  te đaj te šunenpes o pučibna  anibaske solucie akale problemenge, ko protestija save šaj sas sine te dikhelpes  Transparentija  taro hramipa ,, šunen e čaven vi ola mangena sasto ponodoripe“, Petruševca te tiknovel o numero tharo Roma.

Te isi amen čačibnaske socijlanikani Raštra savi kamla te dikhel thaj te šunel e đihanengoro valanipe, tadani o Ustavi ka ovel but baro. Odoleske e Roma nane te oven e manuša save sakana ka  heminen pumare tahana than ko than, e Roma na mangena te oven čivde ko koncetririme thana maškar sar našle manuša taro na jekh lokacie, ka kerav  sa, e asavke čipote te na resarenpes maškar e roma  vakerga o Kajtazi.

Hazri kerga:Roma Press lendo Phraliphen