O Češko presidento vakerel kaj o “Roma na mangen te keren buti” thaj o ” mariba” si majšukar forma te motivirinel olen te keren buti

1595
Roma na mangen

Čehiakoro presidento Miloš Zeman ko sig vakti kergja visita e regioneske Olomouc kote sineole keriba lafi ko Koetinj kote ov diskriminiringja e Romen, vakeribnaja taro lesko konteksti taro bibukjarnipa si apsolutno klar “ko si odola 5% ko Kojtin so si bibukjakoro”.

Palo odova ov falingja o legaripe taro totalitarno komunističko ikerkeripe angleder 1989 berš , kana ” O Roma sine čhivde te keren buti ” a ako na keren sine buti ka oven phanle odoleske. O Serevro List Zprávy avgo drom informiringja akale rasisitikane retorikake taro presidento .

” Me definitivno na sium simpatizero taro komunizmo , numa ko vakti taro komunizmo o Roma zorea sine čhivde te keren buti vakergja o Zeman an o Koytin ko vakti oleskere trine diveseskere visitake akale regioneste.

“Majbut olendar keren sine buti sar fizičko bukjarne, randena sine i phuv , a okola so na mangen sine te keren buti, ola sine notirime sar bukjarno naaktivno thaj džana sine an o phanlipa” vakergja o presidento. Akava nane jekto fori o aktuelno presidento verbalno te diskriminirinel e Romen.

Ov thaj ko čhon Noemvri 2017 berš ki TV programa ” Akava kurko e presidentea” so sas ki realiyacija ki kablovsko TV Barrandov , o Zeman vakerel kaj 90% taro “namangle dizutne” an i Češka si tane Romano nacionaliteto , a salde 10% si “parne difteria”.

Lendo link: http://www.romea.cz/en/news/czech/czech-president-alleges-romani-people-…