Romani Mahala ,, Josip Rimac’’ ka ovela nevutno sportikano rekreiribasko than

1027
cof

Претседателот на Сојузот на Ромите во Хрватска “Кали Сара”, Сузана и градоначалникот на Славонски Брод Мирко Д. потпишаа договор за изградба на нов спортски терен во ромската населба “Јосип Римац”. Пратеник Вељко Кајтази, рече дека еден од главните проблеми во ромските населби, недостаток на социјална содржина, како одраз на општ недостиг на инвестиции во населбите населени со припадници на ромското малцинство на ниво на држава. Таквите проекти се обидува да го промени населба Јосип Римац во Славонски Брод е добар пример за позитивниот напредок што е постигнат благодарение на добрата соработка на ромските заедници, здруженија, Сојузот на Ромите на Република Хрватска и на градот.

Presidenti taro Sojuzi e Romengoro ki Hrvatska ,,Kali Sara” thaj o šerutno  taro Slavonski brod Mirko Duspara denge pumari hramin bašhi lačharibe nevi sportikani  than  e Romane atareske Josip Rimac.

Bičaldo Veljko Kajtazi,  vakerga jek taro šerutne problemija  ko Romane atarija tano o načhalipe taro socijlanikane  ikerina, sar buti savi iranelapes palpale ko hari investicije ko thana  savende maj but đjivdinena Romano đihani ko dikhipe saste Ratrate.

Asavke proektensar amen keraja te irana o gndipe  thaj o dikhipe taro akala atarija sar soj tane o Josip Rimac ko Slovenski Brod, Thaj vov te ovel o pozitivnikano anglal đajbe ko šukar buti kheripe  e Romane khedinaja. Jekhajek vakerga  thaj o Presdienti taro Sojuyi e Romengro ki Hrvatska ,,Kali Sara”

I rajni Suzan. Bašh o avdisutno čhivibe hramin  e panle lafeske ka ovel resardo sar rezultato  ko šukar buti kheripe maškar hem ko aver proektija thaj buti keripe save ka oven legarde bašh o đihanija  taro akava gav Josip Rimac.

Jekhajek vakerava baro oven saste e dizjake Slavonski Brod  bašhi i ikerin,  sostar  bi tumaro  but po phare šaj nakhavelapes asavko proekti, vakerga i rajni Suzan.

Lendo:phraliphen