Elvis Mujik- thano majšukar ekonomisti khi Banja Luka

1001

Елвис Мујкиќ зад Босанска Градишка, со просек од 9,88 е студент на генерацијата на Економскиот факултет на Универзитетот во Бања Лука. Елвис служи како пример за овој факултет, како и за целата ромска заедница на која тој припаѓа. Елвис зборуваше за неговиот успех, но исто така и за ситуацијата на Ромите во БиХ, младите, образованието. Фактот дека јас сум најдобриот студент на Економскиот факултет на Универзитетот во Бања Лука, значи дека напорите, работата и бројните откажувања се исплатиле. Значи, ако сакаш нешто, а ти веруваш дека можеш да го постигнеш ова, ќе успееш во тоа. Важно е да бидете упорни во врска со она што го правите. Зад успехот што го постигнав сега е напорот, работата и бројните откажувања. Мислам дека ако некој е подготвен да работи, ако некој се обиде и покажува дека сака да “напредува”, тој може да го постигне посакуваниот резултат, без разлика дали доаѓа од поголеми или помали заедници, маргинализирани или ги нарекуваат мнозински групи.

Elvis Mujik telal Bosansko Gradiška, ikeribnaja  thar 9.88 thano student thar generacija  e Ekonomsko fakulteteja thar Univerziteti  khi Banja Luka. Elvis  thano ikerdo sar primeri  ko akava fakulteti, sar thaj saste  e Romane kedinake  savate preperela.

Elvis kerga lafi bašh oleskkro resaripe, numa thaj bašh sa I resarin phanle e Romensar  khi B thaj H, terne khi edukacija.

Fakti bašh so me sijum  maj šukar student  ko Ekonomsko fakulteti  kho Univerziteti khi Banja Luka, preperena e zorija  save kherena buti ko agor iklovela ko anglalipe  e dendune vakteske. Odoleske moro apeli thano  đji ko sa e terne save  dena pester ya bašh edukacija  odova jekh dive iranelapes tumenge palpala, sostar salde edukacijaja šhaj resareja đji ko sa odova so tu mangeja ko đjivdipe te resare, vakerela o Elvis bašh portali Udar.

Hazri kerga: Roma Press Neđmedin A.-lendo thar Udar