Evrobičhaldo Romeo F. Vakerga e Političarija valani e Romen te dikhen sar partnerija-Brisel

767

На 8 јули 70 Роми од Белгија, Чешка, Франција, Унгарија, Словачка, Велика Британија и на други места демонстрираа заедно пред Европскиот парламент во Брисел. Во нашите земји – во Чешка, Словачка, Шпанија, Португалија, Полска, Романија, Бугарија – нашите влади не сакаат да слушнат што имаме да кажеме. Затоа, како граѓани на ЕУ, одлучивме да покажеме за нашите права тука. Ние Ромите живееме во Европа повеќе од 900 години и ние сме дел од тоа , рече организаторот Штефан Понго. Демонстрантите се загрижени поради фактот што парите на ЕУ испратени до земјите-членки за борба против сиромаштијата наместо тоа очигледно завршуваат во приватни раце, додека состојбата на десетици илјади Роми кои живеат во сиромаштија воопшто не се менува. Неопходно е постојано да се презентираат позитивни примери и да се привлече вниманието на фактот дека состојбата на ромските луѓето во Европа не се добри. Многу Роми живеат на работ на сиромаштија, немаат образование кое им е потребно, а многумина живеат во услови кои не се прифатливи во 21-от век. Треба да продолжите со собирање, редовно, не само денес, туку и во иднина, во уште поголем број, и потсетувајќи се на Европа дека Ромите биле први кои биле уништени од нацистите, да бидат интернирани во концентрационите логори “.

Ano 8 juli – Roma thar i Belgija, Češka,Francija,Ungarija, Slovakia, Bari Britanija thaj thar avera tahana ikherge demonstracija  barabutne angl  Evropako Parlamenti  ano Brisel.

Ano amare phuvja –Češka, Slovakia, Španija, Portugalija, Polska, Romanija, Bugarija-amare phuvja na mangena te šunen amen so mangaja te vakere olenge. Odoleske  sar dizutne thar EU, angem paluno lafi  te ava kate thaj te khera lafi bašh amare hakaja (prava). Amen e Roma đjivdinaja  ani Evropa  pobuter thar 900 berša, vakerga o organizatori  Štefan Pongo.

Demonstarntoja thane fuhalime bašh sa e love so denapes  bašh lačharibe e Romengo đjivdipe ani sasti Europa ola agorkerena ko privatna đjepe manušenge, aso baro numero thar deš milja thaj milja Roma i ponodorig đjivdinena  ano bilačho hali đjivdipnasko.

Evropakor parlamenti kamla te kherel but pobuter thar odova te iranelpes ko šukar đjivdipe e Romengoro, vakerela o Zdečevski, anglal vakeribnaja bašh o demonstarntija  bašh i sakanutni organiyacija  thar Romano kurko  ano EP. But Roma  đjivdinena an baro čhorolipe , nanelen jekhajek lejbe than ani edukacijako sistemo,  thaj đhivdinena ano bilačo šarti đjivdipnasko ano 21 veko.

Hazri kerga: Neđmedin A-Roma Press-lendo thar romea.cz