Ko 16 –Maj ikergovela bi lovengiri Obuka (siklovipe) khi Siklana-,,Šaip Jusuf “ – taro 17:30 dakikija

833

Пивара Скопје во соработка со локалните партнери од Општината Шуто Оризари З.Г. Кхам Сијан –Скопје, Одбор Бараки и Романистан, се организира Бесплатната обука насловена „Вештини за успех“ е главно наменета за млади од 18 – 30 години, кои се невработени или се социјално ранлива категорија и планирано е да се одржи на 16.05.2019, во просториите на СУГС –Шаип Јусуф (Библиотека) во општината Шуто Оризари од 17:30 ч.  На оваа обука, младите имаат можност да се стекнат со бизнис и лични вештини, кои ќе им помогнат полесно да ги надминат предизвиците на пазарот на труд, да се вработат, но и да основаат свој бизнис. Обуката се состои од 10 различни модули:

Што ќе научам?

Преку конкретни чекори, интерактивни дискусии и преку размислувања во поглед на вештините за живот и вештините за водење бизнис, обуката „Вештини за успех” е создадена за да поттикне дополнителен напор за подобри резултати во барањето работа, отвореност за учење, нови искуства и страст во постигнување исклучителни резултати.

Животни вештини (јас и другите)

Бизнис вештини (јас и работата)

Целта на обуката е кај учесниците да се поттикне самодоверба, самопочит и воспоставување врски со релевантни ментори. Со оваа програма го охрабруваме вработувањето и претприемачката култура и ги мотивираме младите да ја земат иднината во свои раце. Обуката е со времетраење од три часа, а ќе ја реализира нашиот партнер Мотива Доо Скопје, која е високопрофесионална и компетентна компанија во областа на деловната едукација.

Влезот ке биде слободен за сите посетители (со предходна  најава), а како медиумски покровител на целиот настан ке биде проследен преку вебтв. портал ,,Рома Пресс”.

Ko šukar buthi kheripe telo vas Pivara Skopje thaj olakere lokalnikane partnerija  thar komuna Šuto Orizari i Birađjaki Organizacija ,,Kham Sijan”, Odbor Baraki thaj o Romanistan, akharena tumen te oven kotor thari šukar bilovengiri obuka bašh po lokho tumaro  bukarnipe –vrabotuvane ko ponodoripe.

I sasti čipota resarela ko 16 maj ki maškarutni siklana ,,Šaip Jusuf” tharo 17:30 dakikija,  tumare avibaske kjeren kontakto ko akala personija:

-Emin Simbat –Odbor Baraki

-Neđmedin Abdula – Z.G.-,,Kham Sijan”

– Sejfo Kadri –,,Romanistan“

Te khuven ki buti nekana valani tumenge 5 dakikija, numa  odova valani te đjanen ole kjeda te keren, o šajdipa nekana avela jek fori.  Bašh sa adova oven kotor thar akaja Obuka ka iklol ko anglalipe tumare bukarnibaske.

Hazri kerga: Roma Press