,,Savore mangaja šukar đjivdipe”

681

Протест во Чаковец, под наслов “Сакам нормален живот”, организаторите го посочија ромското национално малцинство како фактор во кршењето на безбедноста на граѓаните и националната безбедност. Во последниве години, медиумите многу напишаа за немирите во Меџимурје, за конфликтите внатре и меѓу некои села и околните ромски населби. Тие побараа дополнителни полициски сили на теренот, протестираа, укажаа на кражби и разни кривични дела што се случуваа често и прсти, како единствена вина, против припадниците на ромското малцинство.

Ano protesti ko Čakove, telal o moto ,,Savore mangaja šukar đjivdipe,, e organiyatorija  anlarge bašh i Romani etnikani kedin  ovela sar faktori bašh pageripe e dizutnengoro arakhipe thaj naciopnalnikano arakhipe.

Ko palune čhona e medie but hramonge  bašh sa  e resarina ko Međumurije, bašh e konfliktoja andre  maškar e gava thaj k Romane atarija. Rodinge pherdo policijako arakhipe , kerena sas protestija, vakerena bašh disave čhoribe thaj savena bangivale kotora thaj panda but buka savensar čivena sine vas upral etnikani Romani kedin.

I sasti ikerin sas čivduni vasteja sa upral olende ko hem maj tikoro protesto, aso e dizutne thar Čakovec  na arakhenapes sas šukar arakavutne. Ko protesti  havlarge  rodena thar raštrakikri institucia, maj but bašh represivnikano sistemo te tavden te dikhen i buti palunipnaja bašh olengoro arakhipe sa e diyutnengoro kho hrvatskako  nacionalnikano arakhipe, dopheribnaja,  e šuakr manuša dikhenapes  sar biarkavutne thaj mukhle korkoro ki peste- valani olenge  nijamalipe thaj arakhipe thar pumaro korkorutno kher thaj jeri ko pire vasta, vakerena ano ikerdo protesto.

Numa  pal sa akava sine kerde bare reakcija thar Romane politikake pretstavnikoja, o deputati Kajtazi vakerga, sa e manuša nane bilače , soske na kuvena vi olenge  ko gindipe so đjivdinena pharo đjivdipe  thaj khoni ni olen sar  Roma na pučhela olen  sar si olengoro đjidvipe,  savo si olengoro tanarime ko kherutnipe, Edukacija, Sastipe thaj so si maj importatno sakone rigate kerelpes upral e Roma diskriminacija.

Thar Enđio sektorija vakerge , Argumentoja – soske na iklilpes ano protesti  khoni te  vakerel kana ulavgepes love 600.000 milja ko 2018 berš te kerenpes fontane ko Čakovec,  jekhajek vi ko 2019  berš. E asavke bukenge dengapes but love, numa kana trubuja te denpes love  bašh Programa etnikane kedinake ulavgapes salde 25.000 milja kune.

Pobuter  sasti reportaža šhaj drabarenala ko Phraliphen

 

Hazri kerga:Roma Press