Šerutno Kurto D. barabutne Papu Pahoja (Dedo Mraz) ko ulaviba neve beršeskere gudlipa ki anglal siklovni 8-to April

995

Градоначалникот Курто Дудуш заедно со Дедо Мраз денеска ги посетија децата од детската градинка ,,8-ми Април” во Шуто Оризари. Околу 100 новогодишни пакетчиња биле доделени во име на престојните новогодишни празници. Целта на оваа акција е посреќно и безгрижно детство. По завршување на новогодишната акција Градоначалникот одржа средба во Директорката Сонѓул Шабан Ахмед каде беа дискутирани можности за спроведување на проекти во насока на унапредување на предшколското образование.

Ko anglalipa e neve beršeskere biđjukonge o Šerutno tari komuna Šuto Orizari, barabutne Papu Pahoja  kerga  vizita  ki anglal siklovni 8-to April ko Šuto Orizari.

Dengapes gudlipangere artikloja e maj tikorenge  pobuter taro šel, mangipaja te mangel olenge bah thaj sastipe ko lengoro čhavorikano đhivdipe ko  nevo 2019 berš.

Sa e čaven valani te oevelen bahtalo čhavoripe, bi dikhibnaja olengiri ekonomikani thaj socio  statusi e đjivdipnasko, thaj odoleske amen sar komuna kergem aktiviteti te resara đji ko maj tikne thaj te bahtara olen,  akaja akcija bajrovela ki tradicija, soske amari mangin sar komuna e maj tiknenge te ovelen  bahtalo čhavoripe thaj šukar šarti đjivdipnaskoro.

Pali o aktiviteti o Šerutno diklapes  thaj e Direktorkaja Songul Šaban-Ahmed, thaj kerge lafi baši aktuelna  šajdipa ko legaripe  šukar proektija ko vazdipe  e anglal siklojbaskiri edukacija  ko  čhave save tane kotor tari anglal siklanakoro đajbe  8-to April.